Jump to Navigation

Projekt

Vážení rodičia a milí žiaci,

VAZKA sa stala súčasťou celoeurópskeho projektu CleanAir-School.

Projekt má za cieľ monitorovať kvalitu ovzdušia vo vybraných školách v rámci Európskej

únie a zároveň prehĺbiť informovanosť detí a rodičov o kvalite ovzdušia, a upozorniť na zdravotné

riziká spojené so znečistením ovzdušia v okolí škôl.

Viac informácií o iniciatíve:  https://epa-citizen-science.discomap.eea.europa.eu/


https://youtu.be/Io1Juqf8qz4

 

Merch Vazky


Ahojte Vazkári!

Ako viete, na našej škole prebehla súťaž o merch Vazky. Po spočítaní všetkých hlasov vyhral návrh A od Moniky Miklošovičovej z Oktávy.
Gratulujeme a taktiež sa chceme poďakovať všetkým účastníkom za skvelé návrhy!

Sme Zelená škola

S radosťou a hrdosťou oznamujeme, že dňa 9.10. 2019 nám bola slávnostne odovzdaná

vlajka Zelenej školy a certifikát ECO SCHOOLS.

Máme radosť a pokračujeme v aktivitách na ochranu životného prostredia.

This is 21 ... Priprav sa na 21.storočie

Po mimoriadne vydarenej návšteve v minulom školskom roku, kedy nás v rámci projektu THIS IS 21 navštívil Šimon Šicko, podnikateľ roka 2018,

sme 8.11.2019 u nás privítali ďalšieho úspešného absolventa našej školy - Petra Jančárika, komunikačného stratéga a spoluzakladateľa projektu konspiratori.sk .

Beseda s ním bola pre veľmi podnetná a zaujímavá. Ďakujeme Nadácii Pontis a Petrovi za inšpiratívne podujatie a už dnes sa tešíme na ďalší ročník.

Konzultačný deň + Triedny aktív

Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne aktívy a konzultácie v utorok 19.11.2019.

Individuálne konzultácie je možné dohodnúť si s vyučujúcim od 15:30 - do 17:15 hod.

Triedne aktívy sa budú konať od 17:15 hod. v kmeňových triedach.

 

V utorok 19.11.2019 bude aj stretnutie zástupcov rodičov o 16:30 hod. v seminárnej miestnosti I.

 

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS