Jump to Navigation

Informácie pre uchádzačov na 8 - ročné štúdium

Vážení rodičia,

zverejnili sme aktuálne kritéria pre prijímacie konanie do osemročného štúdia pre školský rok 2020/2021.

Vyhlásenie

Prijímacie skúšky sa budú konať:

15.6.2020  -  1. termín prijímacej skúšky

18.6.2020  -  2. termín prijímacej skúšky

Informácie k maturite 2020

Milí maturanti,

zverejňujeme Vám najnovšie informácie k maturite 2019/2020

Informácie k maturite

Ostatné informácie

V utorok 26.5.2020 sa uskutoční ústna maturitná skúška žiakov, ktorí neakceptovali známky vypočítané priemerom a tiež žiakov, ktorí si zvolili dobrovoľnú maturitnú skúšku z piatého predmetu.

 

Prijímacie skúšky 2020

Vážení rodičia uchádzačov o štúdium na našej škole,

 

dovoľujem si Vás upozorniť, že všetky zmeny oznamované Ministerstvom školstva o presune termínov prijímacích skúšok sa týkajú aj našej školy.

Dovoľujem si Vás upozorniť na nové informácie ohľadom podmienok a kritérií na prijímanie žiakov na našu školu:

 

Rozhodnutie riaditeľky školy o úprave klasifikácie

Rozhodnutie riaditeľky školy o úprave klasifikácie

Riaditeľka školy oznamuje neklasifikovanie v druhom polroku aktuálneho šk. roka tých predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou.

Pre maturitný ročník je to predmet:

  1. Telesná výchova

Všetky ostatné predmety budú hodnotené takým spôsobom ako na konci prvého polroku.

 

Pre ostatné ročníky sú tieto predmety:

Prijímacie skúšky 2020

NOVINKA! 
Uchádzačom o štúdium na našu školu oznamujeme, že termín zverejnenia kritérií na prijímacie konanie na stredné školy sa posunul až na 7. máj 2020.

 

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS