Jump to Navigation

Štúdium v zahraničí

Podmienky pre povolenie štúdia v zahraničí

Tlačivo - žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí TU

Po ukončení štúdia v zahraničí žiak je povinný požiadať Ministerstvo školstva o ekvivalenciu vysvedčenia zo zahraničia!
 
Žiadosť o ekvivalenciu vysvedčenia je dostupná na webovej stránke Ministerstva školstva a tiež TU.