Jump to Navigation

Školský rok 2023/2024

Platba za kurz v školskom roku 2023/2024  je stanovená Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 3/2023 zo dňa 12. 5. 2023 takto:

 Kurz - 1 x  týždenne

Poplatok spolu za celý školský rok :  školné 100 € + zápisné 40 €  = 140

 Kurz - 2 x týždenne

Poplatok spolu za celý školský rok:  školné 160 € + zápisné 40 €  = 200 €

 

V prípade, že v riadnom termíne odovzdáte Jazykovej škole Vzdelávací poukaz, znížite svoju platbu za kurz o 10 eur.

 číslo účtu/IBAN     SK94 8180 0000 0070 0047 2093

KS                          0308

 V poznámke je potrebné uviesť meno prihláseného žiaka na správnu identifikáciu platby!