Jump to Navigation

Zloženie PK

Zloženie PK biológie:


RNDr. Emília Srnová - biológia (SRE), garant predmetu biológia, koordinátorka Zelenej školy                         

Mgr. Beáta Krupová (KRB)

Mgr. Rebeka Jakabovičová (JAR)

Mgr. Henrich Hlavina (HLH)

                                   

 

Konzultačné hodiny učiteľov:

HLH - pondelok 14:25 - 15:10

JAR - pondelok 13:40-14:25

KRB - pondelok 14:30-15:15

SRE - streda 14:00-14:45

Konzultačnú hodinu je potrebné si vopred s daným vyučujúcim dohodnúť - osobne alebo emailom na

priezvisko @ vazka . sk

Konkrétne priezvisko sa píše bez diakritiky.

Termín konzultácie sa v ojedinelých prípadoch dá dohodnúť aj na iný čas.