Jump to Navigation

Zloženie PK

Zloženie PK biológie:


RNDr. Emília Srnová - biológia (SRE), garant predmetu biológia, koordinátorka Zelenej školy 

Mgr. Milica Križanová, PhD.  (KRM), garant predmetu biológia, vedúca programu DOFE                             

Mgr. Andrea Beláková - biológia, chémia (BEA), kontaktná osoba pre SOČ z biológie

Mgr. Beáta Krupová - biológia (KRB)

                                   

 

Konzultačné hodiny učiteľov:

BEA - pondelok 14:50-15:35

KRB - pondelok 14:50-15:35

KRM - pondelok 14:30-15:15

SRE - štvrtok 14:50-15:35

Konzultačnú hodinu je potrebné si vopred s daným vyučujúcim dohodnúť - osobne alebo emailom na

priezvisko @ vazka . sk

Konkrétne priezvisko sa píše bez diakritiky.

Termín konzultácie sa v ojedinelých prípadoch dá dohodnúť aj na iný čas.