Jump to Navigation

Aktuality

 

ROZPRÁVKOVÁ  MATEMATIKA.

      Rozprávky tejto knihy pomôžu ti stať sa žiakom našej prímy .

                                                               

Rozprávkovú matematiku si budete môcť zakúpiť na DOD na vrátnici školy 30.1.2024  

 

 

Ponuka krúžku z matematiky v školskom roku 2023/2024

 

MATEMATIKA - TO ZVLÁDNEM!  Krúžok je určený len pre žiakov prvého ročníka (vyrovnávací kurz učiva ZŠ z matematiky a následne potrieb precvičenia si učiva pre tých prvákov, ktorí potrebujú viac priestoru na zvládnutie učiva nového). 

 

 Matematická olympiáda 2023/2024

Zadania domáceho kola a svojej kategórie nájdeš už teraz na stránke :

 skmo.sk(vyber dokumenty) ; Matematická olympiáda: Dokumenty MO (skmo.sk)

 Kategória :

A -  3.ročník a 4. ročník

B – 2. ročník

C – 1. Ročník

Z9- kvarta, 1.A bilingvál

Z8 - tercia

Z7 - sekunda

Z6 - príma

 

 Ak si riešiteľ MO riaď sa pokynmi svojho vyučujúceho matematiky.

 

Informácie o ďalších súťažiach (PYTAGORIÁDA, MATEMATICKÝ KLOKAN, MATEMATICKÝ NÁBOJ.....),do ktorých sa v matematike zapájame,vám vždy včas dajú vaši vyučujúci matematiky. To platí aj o iných aktivitách ( NOC VÝSKUMNÍKOV, DNI VEDY A TECHNIKY,.......)