Jump to Navigation

Aktivity

Aktivity

9.9.2019 - Pozvánka- pre študentov maturitného ročníka Seminár z občianskej náuky.

Pozývame vás na pietný akt „ Čítanie mien obetí holokaustu“ v Divadle P.O. Hviezdoslava na Laurinskej 1.

Rezervujte si čas od 17.00- 21.00. Bližšie info u p. profesorky Bohunickej na č. 305

 

Pojektový týždeň pre maturantov z OBN- Finančná gramotnosť

Projektový týždeň pre štvrtákov z OBN sa nesie v znamení FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. Prednášajú odborní lektori z Nadácie Partners Group SK a spolu s pani profesorkou Bohunickou vás zasvätia do fungovania finančného trhu.

Témy: 

1. Úvodná lekcia    BOHATÍ ALEBO CHUDOBNÍ   

                               Úvod do finančnej gramotnosti, úvod do investovania.

  2. Lekcia               DOBRÝ ALEBO ZLÝ HOSPODÁR  

                               Osobný a rodinný rozpočet, finančné plánovanie, sporenie.

  3. Lekcia               VLASTNÉ BÝVANIE  

                                Financovanie bývania, typy úverových produktov, stavebné sporenie.

  4. Lekcia               ŽIVOT V ISTOTE  

                                Základ problematiky poistenia, životné poistenie, neživotné poistenie, rizikové poistenie.

  5. Lekcia               S ISTOTOU DO RIZIKA 

                               Finančný trh, investovanie.

  6. Lekcia               PRE LEPŠIU BUDÚCNOSŤ  

                                Dôchodky, dôchodkový systém na Slovensku.

Prineste si písacie potreby.

Rozpis: 4.- 6.9. – OKT v triede č. 327,  4.B v triede č.304

              9.-11.9.-  4.C v triede č. 327, 4.D v triede č. 304

 

PRIPRAVUJEME

Predmetové komisie OBN/SJL/FRJ –pripravili pre francúzsky hovoriacich žiakov, a nielen pre nich Exkurziu do Štrasburgu v dňoch 20.-23.10.2019.Naši žiaci sa zúčastnia zasadnutia Európskeho parlamentu, prezrú si pamätihodnosti Štrasburgu, Luzernu, Zurichu a prírodné scenérie Stein am Rhein a Rheinfall.

 

SEPTEMNER 2018

5.9.2018 - Výročie holokaustu - Čítanie obetí holokaustu v Divadle P.O.Hviezdoslava.

 Na pozvanie pani Ľuby Lesnej sa naši študenti seminára z občianskej náuky zúčastnili tohto pietneho aktu. Podujatie začalo aj skončilo pred zrakmi verejnosti a to na chodníku pred vstupom do Divadla P.O.Hviezdoslava na Laurinskej ulici. Naša študentka zo 4.B Lucia Ružičková mala tú česť pred verejnosťou čítať príbehy z knihy „Deti holokaustu“. Po príchode vzácnych hostí – prezidenta SR Andreja Kisku, emeritného arcibiskupa Róberta Bezáka, rabína Barucha Myersa ako i vaľvyslanca štátu Izrael na Slovensku J.E. Zvi Vapni, riaditeľa Múzea holokaustu v Seredi Martina Korčoka  a ďalších významných osobností spoločenského a kultúrneho života sme sa presunuli do divadla, kde sme sledovali pietný akt čítania mien obetí holokaustu. Najsilnejším a najdojímavejším bolo stretnutie a beseda s preživším. Po skončení podujatia sme všetci spoločne vyformovali na chodníku pred divadlom Dávidovu hviezdu z horiacich kahančekov.

 

 

5.9.- 12.9.2018 - Projektový týždeň z OBN - Finančná gramotnosť

Veľmi sme uvítali, že projektový týždeň v tomto školskom roku sa rozšíril aj na všetky ročníky a všetky predmety. Občianska náuka si vzala za prvoradé popri právnom povedomí rozširovať najmä finančnú gramotnosť a to hlavne maturantov ,dospelých študentov, ktorý už čoskoro budú nútení orientovať sa na finančnom trhu a preto je nevyhnutné posilniť ich finančné zručnosti a orientáciu na zložitom finančnom trhu. 

 

6.9.2018- ČESKOSLOVENSKÁ VÝSTAVA K 100.VÝROČIU VZNIKU ČESKOSLOVENSKA na Bratislavskom hrade

Súčasťou výstavy bol aj súbor originálnych dokumentov, ktoré zohrali zásadnú rolu v dejinách Československa:

– Mníchovská dohoda

– Viedenská arbitráž a tzv. Protokol Hácha – Hitler

– Pittsburská dohoda

– Československé ratifikácie zmlúv z Versailles, Saint Germain a Trianonu.

  

 

13.9.2018 - Návšteva Múzea holokaustu v Seredi 

Žiaci II.C sa v rámci projektu Mládež proti rasizmu zúčastnili exkurzie do Seredi, kde si prezreli unikátne exponáty v Múzeu holokaustu a vypočuli odbornú prednášku na tému Holokaust a deti.

  

 

19.11.- 3.12.2018 - Právne prednášky pre seminaristov

V spolupráci s OZ Spoločenstvo poznania sme v rámci seminárnej práce absolvovali projektové vyučovanie zamerané na zvýšenie právneho vedomia študentov.Za odbornej spolupráce s právnikom sme absolvovali vzdelávanie a interaktívne aktivity z oblasti občianskeho, rodinného a trestného práva, kde sme sa priamo na riešení prípadov z praxe oboznamovali s jednotlivými právnymi kódexmi. Záver projektu predstavovala  interaktívna súťaž študentov v nadobudnutých vedomostiach odmenená hodnotnými vecnými cenami.

 

29.1.2019 - Odborná prednáška s politológom PhDr. Jozefom Lenčom. Téma - Migrácia a problémy v Európe

Už tradične naše gymnázium spolupracuje s Univerzitou Sv. Cyrila a Metóda v Trnave, najmä s politológom PhDr. Lenčom, ktorý ochotne prednáša a beseduje s našimi študentami Seminára z občianskej náuky na rôzne aktuálne politologické témy a učí ich tak zorientovať sa v spletitej  spoločenskej svetovej situácii, pomáha rozvíjať kritické myslenie, úctu k ľudským právam a európskym hodnotám.

 

 

 

7.2.2019  Krajské kolo Olympiády ľudských práv na BISLE v Bratislave.

Víťazky školského kola Olympiády ľudských práv Lucia Ružičková zo 4.B a Tamara Bartalová zo 4.D úspešne reprezentovali naše gymnázium na Krajskom kole OĽP tentokrát na BISLE. Okrem súťaže a vymieňania si poznatkov z oblasti ľudských práv býva neoceniteľnou pridanou hodnotou krajských a celoštátnych kôl aj stretávanie sa a diskutovanie s významnými osobnosťami nášho kultúrnospoločenského života. Tentokrát to bolo nezabudnuteľné stretnutie a diskusia s profesorkou Radičovou.

Naše úspešné reprezentantky Lucia a Tamara

 

 

Diskusia s profesorkou Ivetou Radičovou

 

21.2.2019   CEREBRUM 2019

Cerebrum z Občianskej náuky sa nieslo v znamení prezentácií prác žiakov Prímy a Sekundy z oblasti Náš región a Štáty Európskej únie.

 

 

14.10.2012 - Zapoj sa do súťaže EUROSCOLA ak máš 16-18 rokov a chodíš na SŠ a vyhraj možnosť rokovať so svojimi rovesníkmi v Štrasburgu ako ozajstní poslanci Európskeho parlamentu. Prihlás sa na: Informačná kancelária EP na Slovensku www.europskyparlament.sk

21.09.2012 - Odovzdávanie ceny Euroobčan a beseda s europoslancami v Informačnej kancelárii Európskeho parlamentu na Palisádach.

11.09.2012 - Finančná gramotnosť v spolupráci s VÚB pre 1. a 2. ročník stredných škôl