Jump to Navigation

Faktúry 2016

Číslo faktúry Doručená Dodávateľ Suma Poznámka
7781026997 8.1.2016 T-Com, a.s. 74,77 Spotreba_12_2015
70882071 8.1.2016 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_12_2015
60000117 11.1.2016 BT,a.s. 19 470,00 Dodávka tepla, teplej vody_1_2016
7102440222 12.1.2016 ZSE Energia, a.s. 969,79 Spotreba_12/2015
7121125500 12.1.2016 ZSE Energia, a.s. 261,31 Nedoplatok 9-12/2015
3415218689 12.1.2016 Hl.mesto SR Bratislava 348,39 Odvoz odpadu_12_2015
615117611 12.1.2016 BVS, a.s. 123,86 Voda z povrchového odtoku_12_2015
2015/22 12.1.2015 Vrškový - JOLLY 142,80 Oprava mäsového mlynka
ODBRO15120492 12.1.2015 INTA,s.r.o. 38,40 ŠJ_odber kuchynského odpadu_12/2015
7175267393 14.1.2016 SPP 239,00 Spotreba_1_2016
1601000144 18.1.2016 SOFT-GL s.r.o. 39,24 Upgrade+servis programu ŠJ3
21600134 18.1.2016 RAABE 119,00 Právny kurier pre školy_ 2016
16881747 25.1.2016 JurisDat - M. Medlen 23,00 Predplatné časopisu ŠKOLA 2016
16001 27.1.2016 T.C.T,spol. s r. o. 4 350,00 Lyžiarský kurz
20160012 29.1.2016 CAL s.r.o. 12 220,00 Lyžiarský kurz
7468435293 29.1.2016 ZSE Energia, a.s. 261,31 Spotreba_1/2016
102016 29.1.2016 Základná škola 341,04 Vodné, stočné_12_2015
16VF00002 4.2.2016 Exact Consulting,s.r.o 624,00 Spracovanie účtovníctva-GJP-ŠJ-1/2016
02/02/2016 4.2.2016 Ing. Hargaš 250,00 Úrdžba výmenikovej stanice tepla_1/2016
7248521960 8.2.2016 SPP 232,00 Spotreba_2_2016
60000117 8.2.2016 BT,a.s. 17 280,00 Dodávka tepla, teplej vody_2_2016
7468461194 8.2.2016 ZSE Energia, a.s. 200,63 Spotreba_2/2016
065816 9.2.2016 SANET 33,00 Členslký poplatok za rok 2016
7781943197 10.2.2016 T-Com, a.s. 63,55 Spotreba_1_2016
3416005960 10.2.2016 Hl.mesto SR Bratislava 298,62 Odvoz odpadu_1_2016
616100380 10.2.2016 BVS, a.s. 112,80 Voda z povrchového odtoku_1_2016
7130997418 12.2.2016 ZSE Energia, a.s. 716,20 Nedoplatok_1/2016
22016 15.2.2016 Základná škola 305,37 Vodné, stočné_1_2016
70882071 16.2.2016 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_1_2016
20160001 18.2.2016 WX s.r.o. 500,00 Správa PC,serverov_1/2016
ODBRO15110911 18.2.2016 INTA,s.r.o. 28,80 ŠJ_odber kuchynského odpadu_1/2016
160033 18.2.2016 Veľkoobchod Hanco 188,47 ŠJ_čistiace prostriedky
1162201968 23.2.2016 ŠEVT a.s. 322,80 Tlačivá na maturitné skúšky
60000117 24.2.2016 BT,a.s. 14 020,00 Dodávka tepla, teplej vody_3_2016
11160139 2.3.2016 SOŠ polygrafická 228,91 Triedne konihy a záznam o absencii žiaka
8/2016 3.3.2016 Amico-Vladimír Micenko 128,00 Revízia a oprava telocvičného náradia
7115438121 3.3.2016 SPP 219,00 Spotreba_3_2016
616101512 4.3.2016 BVS, a.s. 105,06 Voda z povrchového odtoku_2_2016
7468508828 4.3.2016 ZSE Energia, a.s. 200,63 Spotreba_3/2016
20161049 4.3.2016 Frape catering s.r.o. 311,04 ŠJ_pracovné oblečenie kuchyňa
1782837844 8.3.2016 T-Com, a.s. 65,28 Spotreba_2_2016
02/03/2016 8.3.2016 Ing. Hargaš 250,00 Úrdžba výmenikovej stanice tepla_2/2016
7150860000 8.3.2016 ZSE Energia, a.s. 713,40 Nedoplatok_2/2016
820160306 8.3.2016 KANAL M.P.S.s.r.o. 199,16 Vyčistenie lapača tukov
3416017253 8.3.2016 Hl.mesto SR Bratislava 298,62 Odvoz odpadu_2_2016
70882071 15.3.2016 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_2_2016
160304 16.3.2016 RONDO s.r.o. 3 178,07 Výrub stromov - areál školy
ODBRO16020730 16.3.2016 INTA,s.r.o. 28,80 ŠJ_odber kuchynského odpadu_2/2016
20160003 24.3.2016 WX s.r.o. 600,00 Správa PC,serverov_2/2016
112271603 24.3.2016 SANET 149,37 Počítačová sieť 1-3/2016
60000117 1.4.2016 BT,a.s. 10 720,00 Dodávka tepla, teplej vody_4_2016
20160185 5.4.2016 CHEMIX-D, s.r.o. 439,56 Deratizácia, dezinsekcia
7145333204 5.4.2016 SPP 122,00 Spotreba_4_2016
02/04/2016 5.4.2016 Ing. Hargaš 250,00 Úrdžba výmenikovej stanice tepla_3/2016
7458677220 6.4.2016 ZSE Energia, a.s. 200,63 Spotreba_4/2016
616103291 6.4.2016 BVS, a.s. 112,80 Voda z povrchového odtoku_3_2016
16VF00009 7.4.2016 Exact Consulting,s.r.o 804,00 Spracovanie účtovníctva-GJP-ŠJ-3/2016,1.Q.
0783758710 7.4.2016 T-Com, a.s. 70,20 Spotreba_3_2016
1/16/081719-3651749045 7.4.2016 Hl.mesto SR Bratislava 41,55 Daň z nehnuteľnosti na rok 2016
160066 8.4.2016 Veľkoobchod Hanco 273,89 GJP_čistiace prostriedky
2016034 8.4.2016 VEMAPOS s.r.o. 18 582,78 Oprava horúcovodnej prípojky
1155202108 11.4.2016 RICOH Slovakia s.r.o. 46,62 Zhotovenie kópií - 1.Q.2016
08-04-2016 11.4.2016 TATRA PROJEKT 960,00 úprava projektovej dokumentácie_GJP
20160004 25.4.2016 WX s.r.o. 600,00 Správa PC,serverov_3/2016
70882071 25.4.2016 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_3_2016
3416049090 25.4.2016 Hl.mesto SR Bratislava 447,93 Odvoz odpadu_3_2016
ODBRO16030413 25.4.2016 INTA,s.r.o. 38,40 ŠJ_odber kuchynského odpadu_3/2016
062016 25.4.2016 Matej Šiška 240,00 Oprava vodovodného potrubia v triede
7230660235 25.4.2016 ZSE Energia, a.s. 813,37 Spotreba_3/2016
616214 25.4.2016 Netropolis s.r.o. 28,68 Poplatok SKNIC vazkanews.sk
160076 29.4.2016 Veľkoobchod Hanco 213,37 ŠJ_čistiace prostriedky
7145355679 2.5.2016 SPP 49,00 Spotreba_5_2016
16036 3.5.2016 Duprint s.r.o. 111,00 ŠJ - poštové poukážky a stravné lístky
16VF00013 4.5.2016 Exact Consulting,s.r.o 624,00 Spracovanie účtovníctva-GJP-ŠJ-4/2016
20160025 5.5.2016 Revitek s.r.o. 120,00 Revízia plynových zariadení
7468578812 5.5.2016 ZSE Energia, a.s. 200,63 Spotreba_5/2016
20160008 6.5.2016 WX s.r.o. 600,00 Správa PC,serverov_4/2016
3416060374 6.5.2016 Hl.mesto SR Bratislava 398,16 Odvoz odpadu_4_2016
ODBRO16040686 6.5.2016 INTA,s.r.o. 38,40 ŠJ_odber kuchynského odpadu_4/2016
03/05/2016 6.5.2016 Ing. Hargaš 250,00 Úrdžba výmenikovej stanice tepla_4/2016
616104413 9.5.2016 BVS, a.s. 108,38 Voda z povrchového odtoku_4_2016
70882071 9.5.2016 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_4_2016
7784686891 10.5.2016 T-Com, a.s. 73,18 Spotreba_4_2016
28/2016 10.5.2016 Martin Tretina 121,05 ŠJ_oprava umývacie stroja
7230665820 10.5.2016 ZSE Energia, a.s. 769,10 Spotreba_vyúčtovanie_4/2016
160084 11.5.2016 Veľkoobchod Hanco 215,53 GJP_hygienické prostriedky
3/2016 24.5.2016 Základná škola 880,45 Vodné, stočné_2,3,4_2016
112271606 24.5.2016 SANET 149,37 Poplatok uzol CVT STU 3 - 6_2016
60000117 1.6.2016 BT,a.s. 3 650,00 Dodávka teplej vody_6_2016
160095 1.6.2016 Veľkoobchod Hanco 173,18 ŠJ_čistiace prostriedky
7145377128 2.6.2016 SPP 23,00 Spotreba_6_2016
16VF00016 3.6.2016 Exact Consulting,s.r.o 624,00 Spracovanie účtovníctva-GJP-ŠJ-5/2016
7458742306 6.6.2016 ZSE Energia, a.s. 200,63 Spotreba_6/2016
2000152703 7.6.2016 BT,a.s. 554,42 Teplá voda nedoplatok_5/2016
724061039 7.6.2016 ZSE Energia, a.s. 734,90 Spotreba_vyúčtovanie_5/2016
201607 7.6.2016 Radomír Mihalovič 764,21 Revízia elektrospotrebičov rok 2016
02/06/2016 7.6.2016 Ing. Hargaš 250,00 Úrdžba výmenikovej stanice tepla_5/2016
0785618504 8.6.2016 T-Com, a.s. 63,56 Spotreba_5_2016
ODBRO16050311 13.6.2016 INTA,s.r.o. 38,40 ŠJ_odber kuchynského odpadu_5/2016
160108 13.6.2016 Veľkoobchod Hanco 336,19 GJP_čistiace prostriedky
20160010 14.6.2016 WX s.r.o. 600,00 Správa PC,serverov_5/2016
91-6-0000885 21.6.2016 ASC Applied Software 252,00 aSc Agenda upgrade_2017
11600105 21.6.2016 FlameControl s.r.o. 176,06 Revízia hasiacich prístrojov rok 2016
160602 21.6.2016 RONDO spol. s r.o. 926,60 Orez 5 ks stromov v areáli školy
70882071 24.6.2016 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_5_2016
616105653 24.6.2016 BVS, a.s. 112,80 Voda z povrchového odtoku_5_2016
5/2016 24.6.2016 Základná škola 757,86 Vodné, stočné_5_2016
3416071600 24.6.2016 Hl.mesto SR Bratislava 447,93 Odvoz odpadu_5_2016
1162206796 27.6.2016 ŠEVT, a.s. 82,26 Triedne knihy, triedne výkazy
60000117 7.7.2016 BT,a.s. 3 640,00 Teplá voda_7/2016
7135440847 7.7.2016 SPP 22,00 Spotreba_7_2016
7458814813 7.7.2016 ZSE Energia, a.s. 200,63 Spotreba_vyúčtovanie_7/2016
9786548973 8.7.2016 T-Com, a.s. 61,39 Spotreba_6_2016
ODBRO16060266 8.7.2016 INTA,s.r.o. 38,40 ŠJ_odber kuchynského odpadu_6/2016
2000154444 8.7.2016 BT,a.s. 150,17 Teplá voda_nedoplatok_6/2016
20160012 11.7.2016 WX s.r.o. 600,00 Správa PC,serverov_6/2016
71400947464 12.7.2016 ZSE Energia, a.s. 654,76 Spotreba_vyúčtovanie_6/2016
70882071 12.7.2016 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_6_2016
3416103672 12.7.2016 Hl.mesto SR Bratislava 348,39 Odvoz odpadu_6_2016
1165200411 12.7.2016 RICOH Slovakia s.r.o. 40,13 Zhotovenie kópií-kopírka_04-06_2016_sem.
16-16 13.7.2016 ColorMarco 1 715,60 Maľovanie ŠJ a tried
16VF00023 2.8.2016 Exact Consulting,s.r.o 624,00 Spracovanie účtovníctva-GJP-ŠJ-7/2016
03/07/2016 2.8.2016 Ing. Hargaš 250,00 Úrdžba výmenikovej stanice tepla_6/2016
20160014 2.8.2016 WX s.r.o. 600,00 Správa PC,serverov_7/2016
60000117 2.8.2016 BT,a.s. 3 600,00 Teplá voda_8/2016
7165387955 2.8.2016 SPP 22,00 Spotreba_8_2016
7111403975 9.8.2016 ZSE Energia, a.s. 332,75 Spotreba_vyúčtovanie_7/2016
3416114930 9.8.2016 Hl.mesto SR Bratislava 99,54 Odvoz odpadu_7_2016
616106741 9.8.2016 BVS, a.s. 108,38 Voda z povrchového odtoku_6_2016
7449310478 9.8.2016 ZSE Energia, a.s. 200,63 Spotreba_8/2016
70882071 9.8.2016 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_7_2016
616110515 9.8.2016 BVS, a.s. 221,18 Voda z povrchového odtoku_7_2016
5787477889 15.8.2016 T-Com, a.s. 55,22 Spotreba_7_2016
5/2016 16.8.2016 Základná škola 507,10 Vodné, stočné_6_2016
112271609 26.8.2016 SANET 149,37 Poplatok uzol CVT STU 7 - 9_2016
60000117 2.9.2016 BT,a.s. 3 790,00 Teplá voda_9/2016_preddavková platba
 2403117094 2.9.2016 Generali poisťovňa, a.s. 358,02 Úrazové poistenie Školák
7165409972 5.9.2016 SPP 41,00 Spotreba_9_2016
16VF00025 5.9.2016 Exact Consulting,s.r.o 624,00 Spracovanie účtovníctva-GJP-ŠJ-8/2016
7449339312 8.9.2016 ZSE Energia, a.s. 200,63 Preddavková platba_8/2016
8788409420 8.9.2016 T-Com, a.s. 54,36 Spotreba_8_2016
616111722 8.9.2016 BVS, a.s. 112,80 Voda z povrchového odtoku_8_2016
02/09/2016 8.9.2016 Ing. Hargaš 500,00 Úrdžba výmenikovej stanice tepla_7,8/2016
2000157949 8.9.2016 BT,a.s. 14,26 Nedoplatok teplá voda_8/2016
160163 12.9.2016 Veľkoobchod Hanco 289,20 ŠJ_čistiace prostriedky
7121187053 12.9.2016 ZSE Energia, a.s. 318,52 Nedoplatok_8/2016
3416126077 12.9.2016 Hl.mesto SR Bratislava 99,54 Odvoz odpadu_8_2016
5160901440 12.9.2016 SK-NIC,a.s. 23,88 Poplatok za doménu
70882071 19.9.2016 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_8_2016
20160019 19.9.2016 WX s.r.o. 600,00 Správa PC,serverov_8/2016
5720077881 26.9.2016 Generali poisťovňa, a.s. 938,00 Poistenie majetku školy
60000117 3.10.2016 BT,a.s. 8 330,00 Teplá voda_10/2016_preddavková platba
16VF00030 4.10.2016 Exact Consulting,s.r.o 684,00 Spracovanie účtovníctva-GJP-ŠJ-9/2016_3.Q.
7185436016 4.10.2016 SPP 117,00 Spotreba_10_2016
32/16 10.10.2016 Pocisk Jozef 33,00 Oprava telefónneho vedienia klapky č. 27
5789337783 10.10.2016 T-Com, a.s. 64,09 Spotreba_9_2016
7121196261 10.10.2016 ZSE Energia, a.s. 718,85 Vyúčtovanie spotreby_9/2016
616112799 10.10.2016 BVS, a.s. 108,38 Voda z povrchového odtoku_9_2016
7449367046 10.10.2016 ZSE Energia, a.s. 200,63 Preddavková platba_10/2016
1165200831 10.10.2016 RICOH Slovakia s.r.o. 22,25 Zhotovenie kópií-kopírka_07-09_2016_sem.
20160023 10.10.2016 WX s.r.o. 600,00 Správa PC,serverov_9/2016
160175 10.10.2016 Veľkoobchod Hanco 352,88 GJP_čistiace prostriedky
ODBRO16091100 11.10.2016 INTA,s.r.o. 28,80 ŠJ_odber kuchynského odpadu_9/2016
3416158322 11.10.2016 Hl.mesto SR Bratislava 447,93 Odvoz odpadu_9_2016
70882071 11.10.2016 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_9_2016
5720077882 11.10.2016 Generali poisťovňa, a.s. 92,00 Poistenie PC
02/10/2016 12.10.2016 Ing. Hargaš 250,00 Úrdžba výmenikovej stanice tepla_9/2016
9/2016 17.10.2016 Základná škola 599,60 Vodné_stočné_7,8,9/2016
2162017042 18.10.2016 ŠEVT a.s. 305,71 Kancelársky materiál
72016151 19.10.2016 KANAL M.P.S: s.r.o. 91,82 Čistenie odtoku
160184 20.10.2016 Veľkoobchod Hanco 130,97 ŠJ_čistiace prostriedky
66/2016 27.10.2016 Servis veľkokuch.zariadení 530,95 ŠJ_oprava plynového kotla
60000117 2.11.2016 BT,a.s. 13 190,0 Teplo_teplá voda_11/2016_preddavková platba
70882071 2.11.2016 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_10_2016
16VF00032 4.11.2016 Exact Consulting,s.r.o 624,00 Spracovanie účtovníctva-GJP-ŠJ-10/2016
7208805097 4.11.2016 SPP 191,00 Spotreba_11_2016
3270105352 7.11.2016 Wolters Kluwer s.r.o. 111,76 Časopis Manažment školy rok 2017
7449398444 8.11.2016 ZSE Energia, a.s. 200,63 Preddavková platba_11/2016
20160025 8.11.2016 WX s.r.o. 600,00 Správa PC,serverov_10/2016
2000161542 8.11.2016 BT,a.s. 486,70 Nedoplatok_10/2016
3416169616 9.11.2016 Hl.mesto SR Bratislava 398,16 Odvoz odpadu_10_2016
1790273919 9.11.2016 T-Com, a.s. 64,19 Spotreba_10_2016
ODBRO16100577 9.11.2016 INTA,s.r.o. 38,40 ŠJ_odber kuchynského odpadu_10/2016
7111432848 9.11.2016 ZSE Energia, a.s. 875,92 Vyúčtovanie spotreby_10/2016
616114450 11.11.2016 BVS, a.s. 112,80 Voda z povrchového odtoku_10_2016
2016 14.11.2016 Štefan Koller 51,00 ŠJ_oprava váhy a výmena závažia
20161503 15.11.2016 CHEMIX-D,s.r.o. 439,56 Deratizácia, dezinsekcia
112271612 21.11.2016 SANET 149,37 Poplatok uzol CVT STU 10 - 12_2016
160209 24.11.2016 Veľkoobchod Hanco 184,98 ŠJ_čistiace prostriedky
160211 28.11.2016 Veľkoobchod Hanco 405,00 GJP_hygienické prostriedky
16VF00035 1.12.2016 Exact Consulting,s.r.o 624,00 Spracovanie účtovníctva-GJP-ŠJ-11/2016
60000117 2.12.2016 BT,a.s. 17 040,00 Teplo_teplá voda_12/2016_preddavková platba
5100008315 2.12.2016 SPP 224,00 Spotreba_12_2016
02/12/2016 6.12.2016 Ing. Hargaš 250,00 Úrdžba výmenikovej stanice tepla_11/2016
516324225 7.12.2016 Slovenská metrológia 27,00 ŠJ_overenie presnosti váh
3416181077 7.12.2016 Hl.mesto SR Bratislava 447,93 Odvoz odpadu_11_2016
ODBRO16110308 7.12.2016 INTA,s.r.o. 38,40 ŠJ_odber kuchynského odpadu_11/2016
20160035 7.12.2016 Be Safe s.r.o. 80,00 Revízia plkynového zariadenia_služobný byt
0791209921 7.12.2016 T-Com, a.s. 72,52 Spotreba_11_2016
2000163328 8.12.2016 BT,a.s. 388,18 Nedoplatok_teplo_teplá voda_11/2016
7121210149 8.12.2016 ZSE Energia, a.s. 958,72 Vyúčtovanie spotreby_11/2016
70882071 12.12.2016 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_11_2016
616115647 12.12.2016 BVS, a.s. 108,38 Voda z povrchového odtoku_11_2016
11/2016 13.12.2016 Základná škola 981,88 Vodné_stočné_10,11/2016
2016001 22.12.2016 Interaktívna trieda s.r.o. 666,90 Renovácia interaktívnej tabule
20160032 22.12.2016 WX s.r.o. 500,00 Správa PC,serverov_11/2016
201617 22.12.2016 Radomír Mihalovič 60,00 Oprava elektroinštalácie
20160035 22.12.2016 Be Safe s.r.o. 80,00 Tlaková skúška plynového zariadenia
201658 22.12.2016 Szabó Peter 120,00 Odborná skúška elek. služobný byt
16VF00037 22.12.2016 Exact Consulting,s.r.o 744,00 Spracovanie účtovníctva-GJP-ŠJ-12/2016
0044 22.12.2016 Parkettservis 2208,57 Oprava parket.podlahy v triedach č. 312, 313
2016001 22.12.2016 Interaktívna trieda s.r.o. 666,90 Renovácia interaktívnej tabule
1020160086 23.12.2016 APM Technik 670,00 Tabuľa DUBNO
20160027 23.12.2016 WX s.r.o. 500,00 Správa PC,serverov_12/2016