Jump to Navigation

Exkurzia Archeologický park Carnuntum

Boli sme v  PETTRONELI – CARNUNTE (rímske mesto v Panónii – Rakúsko)


      Dňa 8. 10. 2013 sa žiaci Kvarty a 1. C zúčastnili dejepisnej exkurzie v Petroneli – Carnunte, bývalom veľkom rímskom meste. Múzeum vybudované z európskych fondov je vybudované na pôvodných základoch rímskych budov, ktoré pracovníci múzea odkryli a vybudovali na týchto základoch rímske pôvodné domy, kúpele s nábytkom, sochami, nástennými maľbami a omietkami. Múzeum je  doplnené textami v nemčine, angličtine a slovenčine. Úvodný film dá návštevníkom predstavu o spôsobe života Rimanov na danom území rímskej provincie Panónia. Múzeum môže poslúžiť aj na vyučovanie dejepisu priamo v objektoch múzea. 


Exkurziu zabezpečovali vyučujúce: B. Jánošová, V. Simonidesová


Fotografie z podujatia TU