Jump to Navigation

Oznamy

Vážení rodičia,

dovoľujem si vás opäť osloviť vo veci schváleného rodičovského príspevku do Občianskeho združenia Cerebrum pri Gymnáziu  Jána Papánka na školský rok 2020/2021.

 Úhrada minimálnej sumy pre jednotlivé triedy:

  • pre  príma - septima, 1. - 3. ročník             50,- EUR
  • pre  oktáva, 4. ročník                                  30,- EUR

prosíme zasielajte uvedenú sumu na číslo účtu OZ Cerebrum: SK 54 1100 0000 0026 6772 0013, 

                                                

Do kolónky „správa pre prijímateľa“, napíšte prosím meno dieťaťa a triedu, čím zaručíte správnosť identifikácie a priradenie platby.

Veríme, že podľa svojich možností prispejete a pomôžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a aktivity žiakov v škole, ktorú vaše dieťa navštevuje.  Ďakujeme!       

 

S pozdravom 

Ing. Ivana Antalová, predsedníčka OZ Cerebrum (iva.antalova@gmail.com)

PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD., riaditeľka školy (barciakova@vazka.sk)