Jump to Navigation

Oznamy

Vážení rodičia,

dovoľujem si vás opäť osloviť vo veci schváleného rodičovského príspevku do Občianskeho združenia Cerebrum pri Gymnáziu  Jána Papánka na školský rok 2023/2024.

 Úhrada minimálnej sumy pre jednotlivé triedy:

  • pre  príma - IV.D            50,- EUR

prosíme zasielajte uvedenú sumu na číslo účtu OZ Cerebrum: SK 54 1100 0000 0026 6772 0013, 

                                                

Do kolónky „správa pre prijímateľa“, napíšte prosím meno dieťaťa a triedu, čím zaručíte správnosť identifikácie a priradenie platby.

Veríme, že podľa svojich možností prispejete a pomôžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a aktivity žiakov v škole, ktorú vaše dieťa navštevuje.  Ďakujeme!       

 

S pozdravom 

Mgr. Miriam Čabalová, predsedníčka OZ Cerebrum

PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD., riaditeľka školy