Jump to Navigation

Aktivity

september         Kurz: Úvod do prírodovedného vzdelávania, EKO exkurzie (Šúrsky prales, Dunajské lužné lesy, Meandre Vydrice)

priebežne           Návšteva Vedeckej cukrárne (v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v CVTI SR)

priebežne           Biologická olympiáda

marec                Stredoškolská odborná činnosť

apríl                   Deň narcisov (v spolupráci s Ligou proti rakovine)

priebežne           zber papiera, bateriek a starých spotrebičov

priebežne           Duke of Edinburgh (DofE)