Jump to Navigation

Aktivity

september         Kurz: Úvod do prírodovedného vzdelávania, Biela pastelka

október              Deň jabĺk v Polus City Center

priebežne           Mladí ľudia a zdravie v európskom kontexte (holandsko-dánsko-slovenský projekt Erazmus)

priebežne           návšteva Vedeckej cukrárne (v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v CVTI SR)

priebežne           biologická olympiáda

marec                Stredoškolská odborná činnosť

apríl                   Deň narcisov (v spolupráci s Ligou proti rakovine)

 

priebežne           zber papiera, bateriek a starých spotrebičov

priebežne           Duke of Edinburgh (DofE)

december           zber šatstva, hračiek a školských pomôcok pre chudobné deti