Jump to Navigation

Aktivity

Školský rok/2023/24:

Preventívne programy, besedy s prednáškami, workshopy, aktivity: 

 Etická výchova

Edukatívno – preventívny program – Psychohygiena stredoškoláka, prevencia úzkosti a depresií, prevencia poruchy prijímania potravy, v Nár. osvetovom centre 1 trieda

 

Edukatívno -preventívny program – Nelátkové návykové choroby, behoviorálne závislosti, riziká ohrozenia internetom, v Nár. osvetovom centre 1. trieda

 

14.12., 31.1. 2022 Svet médií I. II- celý 2. ročník, DK Dúbravka

kybersikana – medzipredmetova aktivita s INF, NBV, ETV-oktober PRI, SEK, TER, KVA

október Medinárodný deň boja proti kyberšikane –film v Sieti a následné aktivity -1.ročník –október v spolupraci s NBV

október-Trestnoprávna zodpovednosť v súvislosti s kyberšikanou spolupráci s JAB a PZ BA1 tercia

 

7.9.,13.9-sekunda, 14.9 tercia Preventívny program Klíma v triede podpora prosociálního správania

 

november- Filmový festival Jeden svet

 

Chuť žiť - workshop na tému poruchy príjmu potravy- kvarta

 

apríl -návšteva vybraného média, RTVS 2.ročník

 

marec - návšteva o.z. Mareena - multikulturalizmus a migranti na Slovensku

 

Náboženská výchova

 

Projekt profily osobnosti a ich odkaz:

 

Matka Tereza - 25.vyrocie od smrti / 5.9.1997/

 

J.E.Kardinal Jozef Tomko

 

rok po navsteve papeza Frantiska na Slovensku – odkaz mladym

 

marec Projekt Šetríme prírodu–tercia+kvarta

 

február Projekt Pôstna krabička pre Afriku\Ukrajinu- všetci žiaci- február

 

október Návšteva Blumentálskeho kostola-november- prima+sekunda

 

apríl-máj Návšteva Mariánskeho miesta na Hlbokej ulici