Jump to Navigation

Aktivity

Šk. rok 2018/2019:

 

Cerebrum 2019

22. marca 2019 sa uskutočnil XVII. ročník prehliadky talentu a tvorivosti našich žiakov. 

V predmete etická výchova sme ocenili plagáty žiakov na tému Tolerancia - boj proti extrémizmu.

 

Vyhodnotenie:

1. miesto: Kajtor, Kožák, Kvinta

2. miesto: Kaňovičová, Harenčárová, I.B

3. miesto: Al - Sbenaty, I.D

 

Srdečne blahoželáme!

 

 

 

Preventívne programy, besedy s prednáškami, workshopy, aktivity: 2018/2019:

 

september: Projektový týždeň: Poznanie a kultúra ako etická hodnota - Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta

9.10. 2018: Preventívny program:  Atmosféra triedy, prosociálne vzťahy - Tercia

17.10. 2018: Deň európskej spolupráce - Tolerancia, boj proti extrémizmu - I.B, I.D

25.10. 2018: Preventívny program: Prosociálna komunikácia - II.B

7.11. 2018: Preventívny program: Prosociálna komunikácia a vzťahy - Tercia

7.11. 2018: Pojednávanie v Justičnom paláci - trestnoprávna zodpovednosť - Sexta, II.B

8.11. 2018: Preventívny program: Tolerancia, boj proti extrémizmu - Kvinta, I.C

9. 11. 2018: Exkurzia - Komunita Conacolo - Kvinta, I.C

9.11. 2018: Preventívny program: Boj proti rasizmu, holokaust- II.B

12.11. 2018:Projekt: Mládež proti rasizmu - II.C

29.11. 2018: Pojednávanie v Justičnom paláci - trestnoprávna zodpovednosť - II.C, II.D

3.12. 2018:Projekt: Mládež proti rasizmu - II.C

4.12. 2018: Preventívny program: Prosociálna komunikácia - Prima

5.12. 2018: Preventívny program: Prosociálne rovestnícke vzťahy - II.B

6.12. 2018: Preventívny program: Prosociálne rovestnícke vzťahy - Tercia

6.12. 2018: Tradície Vianoc, Vianočné trhy v Bratislave - I.C

7.12. 2018: Tradície Vianoc, Vianočné trhy  v Bratislave- II.B

14.12. 2018: Tradície Vianoc, Vianoční trhy vo Viedni -  Kvarta, II.D

14.12. 2018: Návšteva Blumentálskeho kostola - žiaci NBV II.B, Sexta

17.12. 2018: Exkurzia do Múzeu holokaustu v Seredi - Sexta, III.C

31.1. 2019: Vzdelávací program Svet médií III. - 4. roč., Oktáva

22.2. 2919: Projekty žiakov na Cerebre: Prevencia extrémizmu - tolerancia

marec: Preventívny protidrogoví program Katka - 1. ročník, Kvinta

15.3. 2019: Preventívny program: Prosociálne rovestnícke vzťahy - Tercia

19.3. 2019: Preventívny program: Spolupráca, súťaživosť - II.B

20.3. 2019: Preventívny program: Prosociálna komunikácia - Prima

21.3. 2019: Prevencia extrémizmu - kino Lumiere - I.D, Sexta

22.3. 2019: Prevencia extrémizmu - kino Lumiere - II.C, II.D

4. 4. 2019: Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých  - I.C, Kvinta

11. 4. 2019: Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých  -  I.B, i.D

16.4. 2019: Preventívny program: Spolupráca, súťaživosť - II.B

17.4. 2019: Preventívny program: Spolupráca, súťaživosť - Prima

 24.4. 2019: Preventívny program: Prosociálna komunikácia - Sekunda

25. 4. 2019: Exkurzia - Komunita Conacolo - II.C, II.D

 15.5. 2019: Preventívny program: Pozitívne hodnotenie seba a druhých - Tercia

 15.5. 2019: Preventívny program v CPLDZ, Hraničná - I.B, Kvinta

 17.5. 2019: Preventívny program: Spolupráca a sebahodnotenie - II.B

 7.6. 2019: Preventívny program: Prosociálna komunikácia, prosociálne vzťahy - Sekunda

 

 

 

 

Preventívne programy tried so psychológmi z CPPPaP v šk. roku 2018/2019: 

Prima

Sekunda

Tercia

II.B

 

 

 

Šk. rok 2017/2018:

 

 Cerebrum 2018

21. marca 2018 sa uskutočnil XVI. ročník prehliadky talentu a tvorivosti našich žiakov. 

V predmete etická výchova sme ocenili projekty žiakov v kategóriách Zdravý životný štýl a Tolerancia.

 

Vyhodnotenie kategórie Zdravý životný štýl:

1. miesto: K. Kocsisová, M. Zemko, I. Zachar, Kvarta

2. miesto: P. Dufeková, V. Kramar, Kvarta

3. miesto: J. Mišíková, V. Nemcová, Kvarta

 

Vyhodnotenie kategórie Tolerancia:

1. miesto: L. Lošonská, L. Nováková, Kvinta

2. miesto: A. Suchánková, D. Čačo, Kvinta

3. miesto: F. Botka, I. Polák, A. Zvara, Kvinta

 

Srdečne blahoželáme!

 

 

 

Preventívne programy, besedy s prednáškami, workshopy, aktivity: 2017/2018:

september: Návšteva Blumentálu - Sekunda

13.9. 2017: Exkurzia - Komunita Conacolo - Kvinta, I.B

4.12. 2017: Preventívny program -  Deti a drogy 2 - I. C

16.1. 2018: Preventívny program -  Deti a drogy 2 - I. C

30.1. 2018: Preventívny program - Netolerujeme šikanovanie - Kvarta

31.1. 2018: Preventívny program - Svet médií 2 -  Septima, III.B, III.C, III.D

1.2. 2018: Preventívny program - Atmosféra triedy, prosociálne vzťahy - Tercia

21.2.2018: Prezentácia projektov na Cerebre: Zdravý životný štýl - Kvarta

21.2.2018: Prezentácia projektov na Cerebre: Tolerancia - Kvinta

21.3.2018: Preventívny program - Atmosféra triedy, prosociálne vzťahy - Tercia

16.4.2018: Preventívny program - Netolerujeme šikanovanie, zdravý životný štýl - Kvarta

 17.4.2018: Projekt - Mládež proti rasizmu - II.B

 18.4.2018: Preventívny program - Netolerujeme šikanovanie, rovestnícke vzťahy - Tercia

 19.4. 2018: Preventívny program - Atmosféra triedy, prosociálna komunikácia - I.B

23.4.2018: Preventívny program - Atmosféra triedy - Prima

 25.4.2018: Preventívny program - Netolerujeme šikanovanie, rovestnícke vzťahy - Tercia

28.5. 2018: Preventívny program - Atmosféra triedy, prosociálna komunikácia  a vzťahy - I.B

 1.6.. 2018: Preventívny program - Atmosféra triedy, prosociálna komunikácia  a vzťahy - Prima

 8.6.. 2018: Preventívny program - Atmosféra triedy, prosociálna komunikácia , tolerancia - Tercia

 

 

 

Preventívne programy tried so psychológmi z CPPPaP v šk. roku 2017/2018: 

Prima

Tercia

Kvarta

I.B

 

 

 

Šk. rok 2016/2017:

 

Cerebrum 2017

3. marca 2017 sa uskutočnil XV. ročník prehliadky talentu a tvorivosti našich žiakov. 

V predmete etická výchova sme ocenili projekty žiakov v kategóriách Multikultúrne vzdelávanie a Multikultúra.

 

Vyhodnotenie kategórie Multikultúrne vzdelávanie:

1. miesto: L. Ružičková, II.B

2. miesto: J. Ondrejkovičová, II.D

3. miesto: J. Kopčová, T. Bartalová, II.D

 

Vyhodnotenie kategórie Multikultúra:

1. miesto: T. Dubeková, A.Langermannová, Sexta

2. miesto: Ch. Haršányová, A. Ratkošová, Sexta

3. miesto: V. Šestáková, K. Školáková, E. Švantnerová, I.C

Srdečne blahoželáme!

 

 

Preventívne programy, besedy s prednáškami, workshopy, aktivity: 2016/2017:

október: Preventívny program tried - Tercia, Kvarta, Sexta

26.10.2016: Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých - Tercia

21.11.2016: Preventívny program - Kvarta

23.11.2016: Eliminácia domáceho násilia, násilia páchaného na ženách - I.B, I.D

1.12.2016: Preventívny program - Sexta

6.12.2016: Ľudské a občianske práva, práva menšín - II.D

13.12.2016: Pozitívne rodičovstvo - II.D

 2.2.2017:  Mediáne vzdelávanie, kritické myslenie v médiách - Sexta, 2. ročník

10.2.2017:  Preventívny program: Zdravý životný štýl - Tercia

7.3.2017:  Preventívny program proti šovinizmu a extrémizmu: FC Roma, Febiofest - II.C, II.D, Sexta, I.C

23.3.2017: Beseda ku knihe, učebnej pomôcke Nie som barbar - etiketa pre každého - I.C, I.D

29.3.2017:  Preventívny program Atmosféra triedy - Tercia

20.4.2017: Preventívny program v CPLDZ, Hraničná - II.D, Sexta

24.5.2017: Preventívny program Atmosféra v triede, zdravý životný štýl - Tercia

5.6.2017: Preventívny program Atmosféra v triede, zdravý životný štýl - Kvarta

26.6.2017: Návšteva múzea židovskej kultúry - II.D

 

 

 

Preventívne programy tried so psychológmi z CPPPaP v šk. roku 2016/2017: 

 Tercia

  Kvarta

  Sexta

 

 

Šk. rok 2015/2016:

Poznávacia exkurzia Uhrovec - Trenčín, 13.10.2015žiaci 1. ročníka a Sexty

Fotogaléria TU

 

Preventívne programy,besedy s prednáškami, workshopy, aktivity: 2015/2016:

2.10.2015- Kyberšikana, žiaci Primy - Kvarty

5.10.2015 - Návšteva CPPPaP - Obchodovanie s ľuďmi, žiaci I.D

22.10.2015 - Návšteva CPPPaP - Obchodovanie s ľuďmi, žiaci I.C

3.11.2015 - Eliminácia domáceho násilia, násilia páchaného na ženách, žiaci II.D, Sexty

4.11.2015 - Protidrogový preventívny program Katka, žiaci Sexty

10.11.2015 - Návšteva Dómu sv. Martina a krýpt, žiaci I.D, NBV - 1.roč., Sexta

2.12.2015 - Eliminácia domáceho násilia, násilia páchaného na ženách, žiaci I.D

16.12.2015 - Vianočmé tradície - žiaci I.B

17.12.2015 - Sloboda prejavu. osobná sloboda. ľudské práva - žiaci II.D

17.12.2015 - Stredoveká Bratislava, tradičné remeslá, vianočné tradície  - žiaci I.D, II.D

16.2.2016 - Eliminácia domáceho násilia, násilia páchaného na ženách, žiaci II.C

29.2.2016 - Manipulácia médiami, žiaci 1. a 2. ročníka

21.3.2016 - Preventívny protidrogový program Mallory, žiaci Primy - Kvinty

20.4.2016 - Návšteva Dómu sv. Martina, žiaci Tercie, Kvinty

27.4.2016 - Návšteva Dómu sv. Martina, žiaci Primy, Sekundy

4.5.2016 - Návšteve CPLDZ, žiaci II.D, Sexty

6.5.2016 - Preventívny program: Medicínske právo, žiaci I.D

25.5.2016 - Preventívny koncert, žiaci Prima - Kvarta

25.5.2016 - Exkurzia-  Komunita Conacolo, žiaci II. roč. NBV

 

Preventívne programy,besedy s prednáškami, workshopy:2014/2015:

11.9.2014 -  Návšteva Blumentálu, žiaci NBV

4.11.2014 -  Návšteva Dómu sv. Martina a krýpt, žiaci I.B a I.C

11.11.2014 - Náboženská sloboda, žiaci Sexty

14.11.2014 - Kyberšikana, žiaci II.D

21.11.2014 - Kyberšikana, žiaci II.D

25.11.2014 -  Kyberšikana, žiaci II.D

12.12.2014 -  Kyberšikana, žiaci II.D

25.11.2014 - Násilie páchané na ženách, trestnoprávna zodpovednosť, žiaci I.B a I.C

26.11.2014 - Cesta do tmy - drogová prevencia, žiaci 1. a 2. ročníka

10.12.2014 - Míting za ľudské práva, Kvinta

11.12.2014 - Tradície Vianoc, Vianočné trhy, Kvinta

16.12.2014 - Obchodovanie s ľuďmi, I. C

9.3.2015 - Ľudské práva v Číne, Kvinta

22.4.2015 - Návšteva CPLDZ, II.B,II.D

29.4.2015 -Návšteva CPLDZ, II.C, Sexta

12.5.2015 - Divadelné predstavenie Všetky moje deti, I.B, II.B

10.6.2015 - Plánované rodičovstvo, žiačky 2. ročníka

 

 

Preventívne programy tried so psychológmi z CPPPaP v šk. roku 2015/2016: 

 

 Sekunda

  Kvarta

  II.C