Jump to Navigation

Úvodný kurz do prírodovedných predmetov - 1.ročník

Milí študenti,

informácie ku kurzu nájdete tu

link na dotazník tu

Štruktúra práce