Jump to Navigation

Zelená škola

 • SWAP-ka rastlín na Vazke
 • Inšpirované vami - zber odpadkov
 • Ako eko počas Vianoc?
 • Na spoločnej ceste k zelenšej Vazke. Fotogaléria 2020 - 2021
 • Tvorba Eko kódexu, žiacke práce. Fotogaléria tu a videá tu a tu
 • Od myšlienky k činu. Dendrológia tu, Vydrica tu a Ekodomčeky tu.
 • Výsledky auditu na Vazke pre Zelenú školu k novej téme Voda: plný text tu, prehľad v tabuľke tu
 • Prírodovedný kurz 2024: Jurský Šúr a Vydrica tu
 • DofE pre Zelenú školu: rovesnické vzdelávanie v Prime foto tu a prezentácia tu
 • DOD 2024: video prezentujúce aktivity Zelenej školy na Vazke tu
 • Šetri vodou! Piktogramy 4.C a 4.D tu
 • Matematika v 2. C: počítanie spotreby vody pri polievaní komunitného školského priestoru, prezentácia tu a skutočný stav tu
 • Dejepis v Sekunde: rímsky akvadukt tu
 • Z hodín informatiky: zvyšovanie povedomia žiakov o ochrane a význame vody pre človeka a prírodu. Popis projektu tu, žiacke práce tu
 • Eko kódex 2024: od návrhov po realizáciu tu