Jump to Navigation

Maturita

Prihlásenie na maturitnú skúšku: najneskôr 30. septembra 2022

V školskom roku 2022/2023 sa maturitná skúška bude konať v dvoch častiach:

marec 2023

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2023

14. marec 2023 - slovenský jazyk a literatúra (EČ MS 100 minút, PFIČ MS 150 minút)

15. marca 2023 - cudzí jazyk na úrovni B2 (EČ MS 100 minút, PFIČ MS 60 minút)

16. marca 2023 - matematika (EČ MS 150 minút)

 

máj 2023

ústna časť maturitnej skúšky od 29.5.2023 do 31.5.2023

Maturitné zadania

SJL, ANJ, NEJ, FRJ, ŠJA, BIO, CHE, FYZ, DEJ, OBN, GEG, INF, EKO, DEU, UKL, MAT