Jump to Navigation

Maturita

Prihlásenie na maturitnú skúšku: najneskôr 30. septembra 2022

V školskom roku 2022/2023 sa maturitná skúška bude konať v dvoch častiach:

marec 2023

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2023

14. marec 2023 - slovenský jazyk a literatúra (EČ MS 100 minút, PFIČ MS 150 minút)

15. marca 2023 - cudzí jazyk na úrovni B2 (EČ MS 100 minút, PFIČ MS 60 minút)

16. marca 2023 - matematika (EČ MS 150 minút)

 

máj 2023

ústna časť maturitnej skúšky od 29.5.2023 do 2.6.2023