Jump to Navigation

Maturita

Prihlásenie na maturitnú skúšku: najneskôr 30. septembra 2021

V školskom roku 2021/2022 sa maturitná skúška bude konať v dvoch častiach:

marec 2021

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2022

15. marec 2022 - slovenský jazyk a literatúra (EČ MS 100 minút, PFIČ MS 150 minút)

16. marca 2022 - cudzí jazyk na úrovni B2 (EČ MS 100 minút, PFIČ MS 60 minút)

17. marca 2021 - matematika (EČ MS 150 minút)

 

máj 2021

ústna časť maturitnej skúšky