Jump to Navigation

Maturita

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín. 

 

 Vic informácií: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity-a-zaverecne-skusky/