Jump to Navigation

Maturita

Prihlásenie na maturitnú skúšku: najneskôr 30. septembra 2023

V školskom roku 2023/2024 sa maturitná skúška bude konať v dvoch častiach:

marec 2024

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2024

12. marec 2024 - slovenský jazyk a literatúra (EČ MS 100 minút, PFIČ MS 150 minút)

13. marca 2024 - cudzí jazyk na úrovni B2 (EČ MS 100 minút, PFIČ MS 60 minút)

14. marca 2024 - matematika (EČ MS 150 minút)

 

máj 2024

ústna časť maturitnej skúšky od 20.5.2024 do 23.5.2024

Maturitné zadania

SJL, ANJ, NEJ, FRJ, ŠJA, BIO, CHE, FYZ, DEJ, OBN, GEG, INF, EKO, DEU, UKL, MAT