Jump to Navigation

Žiacka rada

  • Predseda žiackej rady v školskom roku 2023/24: Oliver Czanik zo IV.A
  • Zloženie žiackej rady v školskom roku 2023/2024
  • Aktivity
  • Rozpočet