Jump to Navigation

Žiacka rada

  • Predseda žiackej rady v školskom roku 2022/23: Daniel Taraba zo IV.B
  • Zloženie žiackej rady v školskom roku 2022/2023
  • Aktivity
  • Rozpočet