Jump to Navigation

Prijímacie konanie

Vážení rodičia,

v školskom roku 2024/2025 otvoríme:

1 triedu s počtom žiakov 30 päťročného bilingválneho štúdia s vyučovacím jazykom slovensko - anglickým.

Termíny prijímacej skúšky: 1. termín - 30. apríla 2024,

                                      2. termín - 9. mája 2024

Kritériá prijatia na 5-ročné štúdium pre školský rok 2024/2025

 

 3 triedy s počtom žiakov 90 štvorročného štúdia.

Termíny prijímacej skúšky: 1. termín - 2. mája 2024,

                                         2. termín - 6. mája 2024

Kritériá prijatia na 4-ročné štúdium pre školský rok 2024/2025

 

 1 triedu s počtom žiakov 30 osemročného štúdia.

Termíny prijímacej skúšky: 1. termín - 2. mája 2024,

                                         2. termín - 6. mája 2024

Kritériá prijatia na 8-ročné štúdium pre školský rok 2024/2025

Prihlášky na štúdijné odbory zasiela zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 20. marca 2024.

Prečo na Vazku

 

 Kritériá prijatia na školský rok 2025/2026

5-ročné 2025/2026

4-ročné 2025/2026

8-ročné 2025/2026