Jump to Navigation

Prijímacie konanie

 V budúcom školskom roku plánujeme otvárať tri triedy 4-ročného gymnázia, jednu triedu 8-ročného gymnázia a jednu bilingválnu triedu 5-ročného gymnázia .

Termín talentovej skúšky - do bilingválnej triedy

16.3.2020 (pondelok)

Kritériá prijímania do 1.ročníka na bilingválne štúdium

Riadne termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021 sú:

1. termín 11.5.2020 (pondelok)

2. termín 14.5.2020 (štvrtok)

Prihlášky na štúdium je nutné podať do 20. apríla 2020

Prihlášku by ste mali dostať na vašej základnej škole. Stiahnúť si ju môžete aj TU.

Ako podať prihlášku sa dozviete TU.

Prijímacie skúšky sa

  • V zmysle§ 65 ods. 4 školského zákona budú bez prijímacej skúšky prijatí uchádzači o štúdium, ktorí v Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.
  • kritériá prijímania do 1.ročníka 4-ročného a 8-ročného štúdia na školský rok 2020/2021