Jump to Navigation

Aktuality

  

 

 

Vitajte na  stránke ! 

 

Školský rok 2023/2024 

 

 Žiačka Sekundy Lucia Úžeková vyhrala obvodné kolo geografickej olympiády kategórie F a postúpila do krajského kola geografickej olympiády kategórie F. Srdečne gratulujeme a budeme jej držať palce.

 

                                                                                                                                                                                                   

 

 

Prírodovedný kurz 

Aj v tomto školskom roku absolvovali žiaci 1. ročníka prírodovedný kurz....

  

 

 

Viete že:

Do vesmíru vyštartoval vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba 

Najhlbšia jama bola vykopaná v Rusku?

 

    

Pozrite si tradíciu pltníctva na Slovensku viac tu

 

Viete že:

Egypt bude mať nové hlavné mesto viac tu

 

Unikátne drevené kostolíky na Slovensku

- pýcha Slovenska

 

  Učte sa geografiu hravo, prostredníctvom hier :

Európa :

Poznáš pobrežie Európy?  hra tu

Poznáš povrch Európy?     hra tu

Poznáš vodstvo Európy?   hra tu

Hlavné mestá Európy          hra tu

Európske mestá - fotokvíz   hra tu

Afrika

Poznáš pobrežie Afriky?     hra tu

Poznáš povrch Afriky ?        hra tu

Poznáš vodstvo Afriky?      hra tu

Štáty a mestá Afriky             hra tu

 

 DOD na Vazke učebňa geografia

 Dňa 29. januára 2020 sa konal na našej škole deň otvorených dverí.Každoročne nás navštevuje veľa záujemcov o štúdium na našej škole , nádejní budúci žiaci 1.ročníka na 8-ročnom gymnáziu, nádejní budúcoroční žiaci 1.ročníka na 4-ročnom gymnáziu, ale v tomto roku i nádejní budúcoroční žiaci 1.ročníka na bilinguálnom gymnáziu.Návštevníkov na najvyššom poschodí čakali nielen učitelia geografie, ale i žiaci nášho gymnázia, ktorí poskytovali záujemcom o štúdium rôzne informácie. Všetkých zaujala interaktívna tabuľa v učebni geografie, na ktorej si vyskúšali  formou svoje vedomosti hravou formou nielen tí najmladší ale i najstarší- rodičia.

 

 

Prima z hodín geografie - robili sme projekt o Austrálií

 Žiaci Primy v rámci hodín geografie a avýtvarnej výchovy vytvorili a odprezentovali projekt o prírodných podmienkach Austrálie.

 

 Prírodovedný kurz pre 1.ročník

Študenti prvého ročníka sa i tento školský rok zúčastnili prírodovedného kurzu, ktorého cieľom je učiť sa zážitkovo v teréne a naučiť sa svoje získané vedomosti i prezentovať.


 

 

 Témy geografickej olympiády v školskom roku 2019/2020

 

 

CEREBRUM 2019

V tomto roku sa aktívne odprezentovalo svoje práce v rámci predmetu geografia 8 žiakov. Najviac zaujali "Konšpiračné teórie" prezentované Timurom R. z I.D triedy a Albánsko na ceste do EÚ prezentované Alanom H. z II.B. Veľmi pekne prezentovali svoje práce i žiačky z Primy.

 

 

Navštívili sme vedeckú cukráreň

19. februára 2019 seminaristi z geografie mali možnosť dozvedieť sa o príčinách

zmien v počasí na Slovensku v besede s klimatológom RNDr. Pavlom Faškom CSc.

DOD na našej škole

V tomto roku našich najmenších návštevníkov zaujalo využitie interaktívnej tabule

a jej softvéru na hodinách geografie. Geografické hry zaujali aj ich rodičov.

 

 Kurz pre I.ročník

 Protokol z geografie

TÉMY GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

 

 

Absolvované exkurzie, vychádzky a kurzy

v školskom roku 2017/2018 

  

 KURZ PRE 1.ROČNÍK- 8.- 11.9.2017

GEOGRAFICKÁ EXKURZIA SEKUNDA- 13.9.2017

NÁVŠTEVA VEDECKEJ CUKRÁRNE -19.9.2017

Študenti 4.ročníka Semináru z geografie navštívili vedeckú cukráreň.

Tému "Výskum Slnka a jeho vplyv nanašu planétu" prezentoval

RNDr. Aleš Kučera, CSc.

 

 

Absolvované exkurzie, vychádzky a kurzy

v školskom roku 2016/2017

KURZ PRE 1.ROČNÍK

V dňoch 7. -12. septembra 2016 absolvovali žiaci  prvého ročníka kurz,

ktorého cieľom bolo zvýšiť záujem o prírodovedné predmety.

 

 

 

 Absolvované exkurzie,vychádzky, kurzy

v školskom roku 2015/2016:

 

Exkurzia do pamätníka Chatam Sofér

-zúčastnili sa seminaristi  geografie a dejepisu 3.ročníka 16.februára 2016.    


  

 Návšteva vedeckej cukrárne

- zúčastnili sa seminaristi geografie 3.ročníka 9.marca 2016

 

    

Exkurzia do závodu Volkswagen v Bratislave

-zúčastnili sa seminaristi geografie 3.ročníka 5.decembra 2015.

 

Exkurzia Hurbanovo, Gabčíkovo, Komárno.

-zúčastnili sa žiaci Prímy a Sekundy 19.novembra 2015.

Vychádzka na Devín

-zúčastnili sa seminaristi z dejepisu a geografie 3.ročníka 24.septembra 2015.

Úvodný kurz 1.ročníka

-predmet geografia- Partizánska lúka od 4.septembra do 9.septembra 2015.

 

 Chápanie času ..klikni tu

 Pozrite si najzaujímavejšie mosty sveta..klikni tu

 

  

   Geografická olympiáda

       

Vieš o tom, že minulý školský rok prebehol už 43. ročník geografickej olympiády.

Do celoslovenského kola v kategórii A postúpil Daniel Demovič, žiak sexty na našom gymnáziu a umiestnil sa na 12.mieste. Srdečne blahoželáme...

 

 

Môžeš ho nasledovať Ak ťa nejaká téma zaujme a chceš napísať prácu, odbornú pomoc Ti poskytnú učitelia geografie.

  

 Exkurzia do Poľska

V dňoch 10.-12.novembra2014 sme absolvovali trojdňovú exkurziu u nášho severného suseda - Poľska. Cieľom exkurzie bolo navštíviť koncentračný tábor v Osviečime, soľnú baňu vo Vieličke a mesto Krakov.

Foto tu: 1.časť- Osviečim    2.časť- Vielička   3.deň- Krakov