Jump to Navigation

Aktivity

  • štúdium je vhodné pre úplných začiatočníkov, ale aj tých, ktorí už s francúzštinou prišli do kontaktu
  • pracujeme s učebnicami Quartier Libre 1 a 2
  • využívame doplnkové materiály na obohatenie slovnej zásoby
  • pravidelne obohacujeme slovnú zásobu aj textami francúzskych piesní
  • vyučujeme aj reálie a snažíme vytvoriť vzťah k celému frankofónnemu svetu
  • spolupracujeme so školami v zahraničí v rámci projektu eTwinning
  • študenti po 4 rokoch štúdia majú možnosť pristúpiť k maturitnej skúške na úrovni B1 a B2
  • motivujeme študentov k viacerým súťažiam ako je francúzska olympiáda, francúzska pieseň