Jump to Navigation

Zaujímavosti

Viete, že...

 • Vazovova ulica dostala svoje súčasné meno podľa bulharského básnika a románopisca Ivana Vazova?

Predtým sa postupne nazývala Panská ulica, Neubau Gasse, Pálffygasse - Pálffyho ulica, čo odkazuje na jej pôvod. Vznikla totiž v prvej polovici 18.storočia na pozemkoch Palffyho a mestského majera...

 • čestný názov Gymnázium Jána Papánka nesie od apríla 1999?

Ján Papánek, rodák z Brezovej pod Bradlom, patrí medzi popredné osobnosti slovenskej a československej diplomacie 20. storočia. V medzivojnovom období pôsobil ako diplomat v Budapešti, Washingtone a Pittsburgu, na jeseň 1947 sa stal prvým československým veľvyslancom pri Organizácii Spojených národov (OSN). Jeho nekompromisné vystúpenie proti nástupu novej totality v roku 1948 mu na dlhý čas uzavrelo vstup do vlasti, po zbavení oficiálnych funkcií pracoval v medzinárodných humanitných organizáciách a v krajanských spolkoch v USA. Zomrel 30. novembra 1991 v Scarsdale, USA. Ocenenie humanitnej činnosti a neoblomného boja za demokraciu prišlo až na sklonku života tejto významnej osobnosti, respektíve po jeho smrti. V roku 1991 mu bol prepožičaný Rad T. G. Masaryka I. stupňa a v roku 1997 aj Rad bieleho dvojkríža I. stupňa. Gymnázium na Vazovovej ulici začalo svoju činnosť 1. septembra 1957 a od roku 1967 je pridruženou školou UNESCO.

 • logo nášho gymnázia
   
  bolo inšpirované kľúčovým momentom v životopise Jána Papánka , kedy ako prvý veľvyslanec ČSR v OSN a prvý administrátor Hospodárskej a sociálnej rady OSN v roku 1947 nekompromisne vystúpil proti nástupu novej totality v ČSR. Ako bojovník za slobodu národov využíval jedinú zbraň - písané slovo, ktorým jasne demonštroval svoj boj za demokraciu.
  Logo pozostáva z troch prvkov, ktoré navzájom harmonizujú do jedného celku:
  - pero ako symbol slobody prejavu, ktoré v rukách múdrych a spravodlivých ľudí má neporaziteľnú silu,
  - roztrhnutý článok z reťaze, ktorá obmedzuje voľnosť a slobodu všetkých ľudí,
  - nápis Gymnázium Jána Papánka vpísaný do kružnice voľne uzatvára celú kompozíciu a dodáva jej charakter pečate.
  Hrot pera v mieste prerušenia oka reťaze symbolizuje silu jeho moci a túžbu po slobode, ohnivko vytvára nádobu na atrament, do ktorej sa pero namáča.
  Modrá farba predstavuje nádej, atrament a boj za slobodu, čierna farba útlak a bariéru izolácie.
   
 • 10. mája o 12.00 hodine sa oficiálne znovu dala do prevádzky fontána, ktorá sa nachádza v priestoroch átria školy.  

http://www.paming.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600177&id=1126&p1=1047