Jump to Navigation

Objednávky 2016

Číslo objednávky Doručená Dodávateľ Suma Poznámka
34/2016 11.01.2016 Vrškový Milan - JOLLY 142,80

Oprava mäsového mlynčeka

160/2016 27.01.2016 VEMAPOS, s.r.o. 18 582,78

Oprava horúcovodnej prípojky

201/2016 17.02.2016 Veľkoobchod HANCO, a.s. 188,47

ŠJ_čistiace prostriedky

202/2016 17.02.2016 Frape Catering s.r.o. 311,04

ŠJ_pracovné oblečenie

206/2016 19.02.2016 ŠEVT, a.s. 322,80

Školské tlačivá

207/2016 22.02.2016 ŠEVT, a.s. 82,16

Školské tlačivá

208/2016 22.02.2016 SOŠ polygrafická 228,91

Záznam o absencií žiaka, triedne knihy

211/2016 24.02.2016 Amice_Vladimír Micenko 128,00

Revízia telocvičného náradia

217/2016 01.03.2016 REVITEK, s.r.o. 120,00

Revízia plynových zariadení

228/2016 08.03.2016 RONDO spol. s r.o. 3 178,07

Výrub stromov

222/2016 03.03.2016 CHEMIX-D, s.r.o. 439,56

Deratizácia a dezinsekcia budovy školy

263/2016 31.03.2016 Veľkoobchod HANCO, a.s. 198,66

ŠJ_čistiace prostriedky

276/2016 07.04.2016 Veľkoobchod HANCO, a.s. 273,89

GJP_čistiace prostriedky

644/2016 14.04.2016 Mihalovič Radomír 764,21

Revízia elektrospotrebičov a vedienia

609/2016 20.04.2016 Matej Šiškas 240,00

Oprava vodovodného potrubia

642/2016 29.04.2016 Veľkoobchod HANCO, a.s. 213,37

ŠJ_čistiace prostriedky

651/2016 02.05.2016 DUPRINT s.r.o. 111,00

Poštové poukážky a stravné lístky

659/2016 09.05.2016 Veľkoobchod HANCO, a.s. 215,53 GJP_hygienické prostriedky
663/2016 10.05.2016 Tretina Martin 121,05 Oprava veľkokuchynského zariadenia
734/2016 25.05.2016 Flamecontrol s.r.o. 176,06 Revízia hydrantov a haciacich prístrojov
769/2016 31.05.2016 Veľkoobchod HANCO, a.s. 173,18 ŠJ_čistiace prostriedky
778/2016 08.06.2016 Veľkoobchod HANCO, a.s. 336,19 GJP_čistiace prostriedky
789/2016 14.06.2016 ColorMarco - Varga 1 715,60 Maľovanie školskej kuchyne a triedy
792/2016 15.06.2016 RONDO spol. s r.o. 926,60 Orez stromov
796/2016 15.06.2016 Veľkoobchod HANCO, a.s. 140,76 GJP_vrecia na odpad
804/2016 21.06.2016 Veľkoobchod HANCO, a.s. 149,72 GJP_hygienické prostriedky
809/2016 21.06.2016 LUKO-SK, s.r.o. 88,56 Revízia kuchynského výťahového zariadenia
925/2016 16.08.2016 Lancz Zoltán 45,00 Revízia komínov, dymovodov
1000/2016 05.09.2016 ACEA, s.r.o. 96,00 Oprava vzduchotechniky v školskej jedálni
1035/2016 09.09.2016 Veľkoobchod HANCO, a.s. 289,20 ŠJ_čistiace prostriedky
1058/2016 19.09.2016 CHEMIX-D, s.r.o. 439,56 Deratizácia a dezinsekcia budovy školy
1099/2016 27.09.2016 Veľkoobchod HANCO, a.s. 352,88 GJP_čistiace prostriedky
1102/2016 27.09.2016 Pocisk Jozef 33,00 Oprava telefónnej prípojky
1106/2016 29.09.2016 KANAL M.P.S. 91,82 Čistenie vodovodného odpadu
1116/2016 04.10.2016 ŠEVT, a.s. 305,71 Kancelársky materiál
1138/2016 17.10.2016 Servis kuch.zariadenia 530,95 Oprava plynového kotla
1147/2016 20.10.2016 Veľkoobchod HANCO, a.s. 184,98 GJP_čistiace prostriedky
1168/2016 11.11.2016 Koller Štefan 51,00 Revízia kuchynských váh
1190/2016 28.11.2016 Perkettservis 2208,57 Oprava parketovej podlahy v triedach 312,,313
1187/2016 25.11.2016 Veľkoobchod HANCO, a.s. 405,00 GJP_hygienické prostriedky
1204/2016 05.12.2016 REVITEK, s.r.o. 80,00 Revízia plynového zariadenia v služobnom byte
1245/2016 12.12.2016 Mihalovič Radomír 82,00 Oprava elektrického osvetlenia
1247/2016 16.12.2016 LUKO-SK, s.r.o. 88,56 Revízia kuchynského výťahového zariadenia
1294/2016 21.12.2016 Szabó Peter 120,00 Odborná skúška elektr. v služobnom byte
1295/2016 21.12.2016 APM Technik s.r.o. 670,00 Montáž tabule Dubno
1296/2016 21.12.2016 Interaktívna trieda,s.r.o. 666,90 Renovácia interaktívnej tabule