Jump to Navigation

Orgány a členovia OZ Cerebrum

SPRÁVNA  RADA  OZ  CEREBRUM

Mgr. Miriam Čabalová –  predsedníčka správnej rady OZ 

PaedDr. Mária Maroszová - členka správnej rady OZ 

PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD. – členka správnej rady OZ

Mgr. Kristína Šoltysová – členka správnej rady OZ

Mgr. Zuzana Lauková – členka správnej rady OZ  

 

REVÍZNA  KOMISIA  OZ  CEREBRUM

Alena Tarabová - predsedníčka revíznej komisie OZ

  Anna Bahýľová  - členka revíznej komisie OZ  

  Ľubomíra Bošanská - členka revíznej komisie OZ

   

 Hospodárka OZ Cerebrum

 Dáša Jurášková

                     

 Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí uhradili príspevok do OZ Cerebrum.

 Kontakt: vedenie@vazka.sk