Jump to Navigation

2% z dane

ĎAKUJEME, ŽE NA NÁS STÁLE MYSLÍTE

Ako každý rok, aj tento môžete darovať 2 % zo svojich daní na rôzne akcie a rozvoj Vazky. Ak sa rozhodnete pre nás, vedzte, že váš príspevok poputuje na dobrú vec a pre Vaše deti.

Získané finančné prostriedky sú použité pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu ako aj prostredia, v ktorom Vaše deti trávia väčšinu dňa.

ĎAKUJEME :-)

 

Údaje k poukázaniu sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2023

Právna forma:  Občianske združenie

Obchodné meno:  Školský športový klub pri Gymnáziu J. Papánka

Ulica:  Vazovova 6, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO:  30804353

DIČ:  2020833045

 
Dôležité termíny:
do 31. marca 2024 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

do 30. apríla 2024 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré mu vystaví zamestnávateľ)