Jump to Navigation

2% z dane

ĎAKUJEME, ŽE NA NÁS STÁLE MYSLÍTE

Ako každý rok, aj tento môžete darovať 2 % zo svojich daní na rôzne akcie a rozvoj Vazky. Ak sa rozhodnete pre nás, vedzte, že váš príspevok poputuje na dobrú vec a pre Vaše deti.

Získané finančné prostriedky sú použité pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu ako aj prostredia, v ktorom Vaše deti trávia väčšinu dňa.

 

Údaje k poukázaniu sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2023

 

Občianske združenie CEREBRUM pri Gymnáziu Jána Papánka

Vazovova 6

811 07 Bratislava

 

IČO:  31771254

DIČ:  2021365555

 


Dôležité termíny:
do 31. marca 2024 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

do 30. apríla 2024 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré mu vystaví zamestnávateľ)