Jump to Navigation

Aktuality

September 2023

 

Želáme všetkým študentom dejepisu úspešný školský rok 2023/2024 a maturantom šťastnú ruku pri výbere maturitnej otázky.

                                                                                                                                                           Vaši vyučujúci dejepisu.

 

6.-13.9. - projektový týždeň pre 4. ročník

  • počas projektového týždňa sa budeme venovať dejinám nášho mesta - pozrieme si základné pamiatky, oboznámime sa s ich minulosťou a významom pre Bratislavu
  • navštívime múzeum v Starej radnici, kde sa nachádza veľa zaujímavých exponátov pripomínajúcich život Bratislavčanov v minulých storočiach
  • ak by niekto mal záujem o viac informácií k téme dejín Bratislavy, pozrite si v linku materiál, ktorý p. profesorka Jánošová a jej študenti spracovali minulý rok - odporúčame maturantom ako pomôcku pri príprave na maturitnú skúšku
  • tento rok sa po prvýkrát bude projektový týždeň z dejepisu realizovať aj v triedach Oktáva a IV.B

Stredoveká a novoveká Bratislava

 

13.9. - exkurzia do koncentračného tábora Osvienčim s anglickým výkladom - študenti bilingválnych tried

  • prihlásení študenti dostanú informácie od p. profesorky Tóthovej
  • program: návšteva koncentračného tábora Osvienčim a vyhladzovacieho tábora Březinka s výkladom sprievodcu