Jump to Navigation

Aktuality

September 2022

5.9.2022

Želáme všetkým študentom dejepisu úspešný školský rok 2022/2023 a maturantom šťastnú ruku pri výbere maturitnej otázky.

                                                                                                                                                           Vaši vyučujúci dejepisu.

 

12.-13.9. - projektový týždeň pre 4. ročník

  • počas projektového týždňa sa budeme venovať dejinám nášho mesta - pozrieme si základné pamiatky, oboznámime sa s ich minulosťou a významom pre Bratislavu
  • navštívime múzeum v Starej radnici, kde sa nachádza veľa zaujímavých exponátov pripomínajúcich život Bratislavčanov v minulých storočiach
  • ak by niekto mal záujem o viac informácií k téme dejín Bratislavy, pozrite si v linku materiál, ktorý p. profesorka Jánošová a jej študenti spracovali minulý rok - odporúčame maturantom ako pomôcku pri príprave na maturitnú skúšku

Stredoveká a novoveká Bratislava

 

16.9. - exkurzia do koncentračného tábora Osvienčim - 4. ročník

  • prihlásení študenti dostanú informácie od svojich vyučujúcich dejepisu
  • program: návšteva koncentračného tábora Osvienčim a vyhladzovacieho tábora Březinka s výkladom sprievodcu