Jump to Navigation

Zloženie PK

Zloženie PK

Občianska náuka, SVS, Ekonomika:

Mgr. Jana Bohunická - garant predmetu Občianska náuka

Mgr. Ivan Čuhár - garant predmetu Ekonomika

Mgr. Mária Gregušová

 Konzultačné hodiny si dohodnite s učiteľmi vopred.