Jump to Navigation

Faktúry 2015

Číslo faktúry Doručená Dodávateľ Suma Poznámka
1500001 7.1.2015 Exact Consulting,s.r.o. 744,00 Spracovanie účtovníctva-GJP-ŠJ-12/2014
614118243 7.1.2015 BVS, a.s. 122,76 Voda z povrchového odtoku_12_2014
1500001 7.1.2015 Ladislav Makó 940,00 Upratovacie služby_12_2014
20150001 8.1.2015 WX s.r.o. 600,00 Správa PC,serverov_12_2014
5769643174 8.1.2015 T-Com,a.s. 97,80 Spotreba_12_2014
70882071 9.1.2015 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_12_2014
7438314280 9.1.2015 ZSE Energia, a.s. 1160,00 Spotreba energie_1_2015
10000025 12.1.2015 SANTECH-Viera Szíkorová 14,28 Technická posypová soľ
621603 12.1.2015 BT,a.s. 19 430,00 Dodávka tepla, teplej vody_1_2015
3414229409 13.1.2015 Hl.mesto SR Bratislava 298,62 Odvoz odpadu_12_2014
2000119995 13.1.2015 BT,a.s. 1 978,45 Dodávka tepla,teplej vody_nedoplatok_12_2014
04/2015 19.1.2015 Ján Gróf -oprava 66,26 ŠJ_oprava plynového kotla
7135020668 23.1.2015 SPP 336,00 Odber zemného plynu_1_2015
15991747 23.1.2015 M.Medlen - JurisDat 23,00 Predplatné časopisu  ŠKOLA_2015
21500544 23.1.2015 RAABE 119,00 Právny kurier pre školy_ 2015
01-1/2015 27.1.2015 Radomír Štipala 40,00 Oprava rebrín v TV
1220145 28.1.2015 Základná škola 327,66 Vodné, stočné_12_2014
1500003 3.2.2015 Ladislav Makó 940,00 Upratovacie služby_1_2015
1500009 3.2.2015 Exact Consulting,s.r.o. 624,00 Spracovanie účtovníctva-GJP-ŠJ-1/2015
7438387572 4.2.2015 ZSE Energia, a.s. 1 160,00 Spotreba energie_2_2015
150013 5.2.2015 Veľkoobchod Hanco 215,46 GJP_hygienické prostriedky
261500018 5.2.2015 ALCASYS 271,50 Oprava tf. prístrojov a nastavenie ústredne
621603 6.2.2015 BT,a.s. 17 240,00 Dodávka tepla, teplej vody_2_2015
5915004724 6.2.2015 Poradca podnikateľa 60,90 Zbierka zákonov SR
1502000263 6.2.2015 SOFT-GL s r.o. 39,24 ŠJ_aktualizácia programu
7213310240 9.2.2015 SPP 325,00 Odber zemného plynu_2_2015
615100307 9.2.2015 BVS, a.s. 123,86 Voda z povrchového odtoku_1_2015
0770598316 9.2.2015 T-Com,a.s. 130,03 Spotreba_1_2015
3415006587 9.2.2015 Hl.mesto SR Bratislava 348,39 Odvoz odpadu_1_2015
12015 11.2.2015 Základná škola 303,14 Vodné, stočné_1_2015
70882071 12.2.2015 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_1_2015
20150003 16.2.2015 WX s.r.o. 600,00 Správa PC,serverov_1_2015
10000405 16.2.2015 SANTECH-Viera Szíkorová 21,42 Technická posypová soľ
150026 16.2.2015 Veľkoobchod Hanco 307,61 ŠJ_čistiace prostriedky
ODBRO15011021 17.2.2015 INTA,s.r.o. 19,20 ŠJ_odber kuchynského odpadu_1/2015
112271503 19.2.2015 SANET 149,37 Poplatok uzol CVT STU január - marec 2015
1500005 3.3.2015 Ladislav Makó 940,00 Upratovacie služby_2_2015
1500013 3.3.2015 Exact Consulting,s.r.o. 864,00 Spracovanie účtovníctva-GJP-ŠJ-2/2015
621603 4.3.2015 BT,a.s. 13 980,00 Dodávka tepla, teplej vody_3_2015
7458043874 9.3.2015 ZSE Energia, a.s. 1 160,00 Spotreba energie_3_2015
7155084039 9.3.2015 SPP 307,00 Odber zemného plynu_3_2015
6771572531 10.3.2015 T-Com,a.s. 123,55 Spotreba_2_2015
615101648 10.3.2015 BVS, a.s. 112,80 Voda z povrchového odtoku_2_2015
20151148 10.3.2015 Frape catering s.r.o. 396,00 ŠJ_pracovné oblečenie
3415017676 12.3.2015 Hl.mesto SR Bratislava 398,16 Odvoz odpadu_2_2015
22015 16.3.2015 Základná škola 376,70 Vodné, stočné_2_2015
70882071 16.3.2015 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_2_2015
150052 18.3.2015 Veľkoobchod Hanco 94,74 GJP_hygienické prostriedky
065815 26.3.2015 SANET 33,00 Členský poplatok na rok 2015
18/2015 26.3.2015 Elektro servis Dufek 30,00 Oprava plynového kotla v služobnom byte
621603 1.4.2015 BT,a.s. 10 670,00 Dodávka tepla, teplej vody_4_2015
20150005 1.4.2015 WX s.r.o. 600,00 Správa PC,serverov_2/2015
ODBRO15020803 7.4.2015 INTA,s.r.o. 38,40 ŠJ_odber kuchynského odpadu_2/2015
20150006 7.4.2015 WX s.r.o. 500,00 Správa PC,serverov_3/2015
1500017 8.4.2015 Exact Consulting,s.r.o. 624,00 Spracovanie účtovníctva-GJP-ŠJ-3/2015
1500007 8.4.2015 Ladislav Makó 940,00 Upratovacie služby_3_2015
7155085189 9.4.2015 SPP 171,00 Odber zemného plynu_4_2015
3415049147 9.4.2015 Hl.mesto SR Bratislava 348,39 Odvoz odpadu_3_2015
9772503812 9.4.2015 T-Com,a.s. 71,59 Spotreba_3_2015
615103429 9.4.2015 BVS, a.s. 123,86 Voda z povrchového odtoku_3_2015
7419634676 9.4.2015 ZSE Energia, a.s. 1 160,00 Spotreba energie_4_2015
1145201807 13.4.2015 Impromat -  Slov,spol.s.r.o. 373,23 Zhotovenie kópií - tlač. 1-3/2015
32015 14.4.2015 Základná škola 280,85 Vodné, stočné_3_2015
150200206 15.4.2015 CORA Ing. Jozef Šifra 996,36 ŠJ_Mixér tyčový, krájač zeleniny
70882071 17.4.2015 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_3_2015
7220638872 20.4.2015 ZSE Energia, a.s. 46,53 Nedoplatok energie_1.Q._2015
150072 21.4.2015 Veľkoobchod Hanco 287,53 ŠJ_čistiace prostriedky
ODBRO15020803 22.4.2015 INTA,s.r.o. 38,40 ŠJ_odber kuchynského odpadu_3/2015
515227 22.4.2015 Metropolis 28,68 Poplatok SKNIC vazkanews.sk
201548 28.4.2015 V.K.K Stav s.r.o. 145,10 SJ_oprava napuštacieho zariadenia
820150548 4.5.2015 KANAL M.P.S. s r.o. 77,88 SJ_čistenie kanalizačného potrubia
1500009 4.5.2015 Ladislav Makó 940,00 Upratovacie služby_4_2015
042015 4.5.2015 Matej Šiška 250,00 ŠJ_výmena odpadovej rúry_umývačka
1500019 4.5.2015 Exact Consulting,s.r.o. 804,00 Spracovanie účtovníctva-GJP-ŠJ-4/2015_1.Q
60000117 11.5.2015 BT,a.s. 3 810,00 Dodávka tepla, teplej vody_5_2015
7458181201 11.5.2015 ZSE Energia, a.s. 1 160,00 Spotreba energie_5_2015
7165033033 11.5.2015 SPP 69,00 Odber zemného plynu_5_2015
1773445379 11.5.2015 T-Com, a.s. 67,72 Spotreba_4_2015
615104679 13.5.2015 BVS, a.s. 120,54 Voda z povrchového odtoku_4_2015
ODBRO15041035 15.5.2015 INTA,s.r.o. 28,80 ŠJ_odber kuchynského odpadu_4/2015
20150010 25.5.2015 WX s.r.o. 500,00 Správa PC,serverov_4/2015
112271506 25.5.2015 SANET 149,37 Poplatok uzol CVT STU apríl - jún 2015
70882071 25.5.2015 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_4_2015
3415060235 25.5.2015 Hl.mesto SR Bratislava 348,39 Odvoz odpadu_4_2015
1500024 1.6.2015 Exact Consulting,s.r.o. 624,00 Spracovanie účtovníctva-GJP-ŠJ-5/2015
820150459 1.6.2015 KANAL M.P.S. s r.o. 436,20 poklop na lapač tukov v objekte
1500012 1.6.2015 Ladislav Makó 940,00 Upratovacie služby_5_2015
7165054889 1.6.2015 SPP 32,00 Spotreba_6_2015
60000117 3.6.2015 BT,a.s. 3 610,00 Dodávka tepla, teplej vody_6_2015
7458246649 3.6.2015 ZSE Energia, a.s. 1 160,00 Spotreba energie_6_2015
2000130140 5.6.2015 BT,a.s. 19,37 Nedoplatok teplá voda_5_2015
3415071318 8.6.2015 Hl.mesto SR Bratislava 398,16 Odvoz odpadu_5_2015
150108 8.6.2015 Veľkoobchod Hanco 288,36 GJP_čistiace a hygienické prostriedky
151313190 8.6.2015 Stiefel Eurocart s.r.o. 15,00 ACTIVpen-pero
615105918 8.6.2015 BVS, a.s. 123,86 Voda z povrchového odtoku_5_2015
201509 9.6.2015 Radomír Mihalovič 788,36 Revízia elektrických spotrebičov
201510 9.6.2015 Radomír Mihalovič 301,37 Oprava elektrickej inštalácie
70882071 11.6.2015 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_5_2015
8774397364 11.6.2015 T-Com, a.s. 78,65 Spotreba_5_2015
ODBRO15050647 11.6.2015 INTA,s.r.o. 38,40 ŠJ_odber kuchynského odpadu_5/2015
11500085 15.6.2015 FlameControl s.r.o. 89,00 Odborná prehliadka hydrantov
20150014 16.6.2015 WX s.r.o. 500,00 Správa PC,serverov_5/2015
2152008463 16.6.2015 ŠEVT a.s. 300,00 Kopírovací papier
42015 17.6.2015 Základná škola 971,85 Vodné, stočné_4_5_2015
60000117 26.6.2015 BT,a.s. 3 590,00 Dodávka tepla, teplej vody_7_2015
11150455 1.7.2015 SOŠ polygrafická 228,10 Záznam o absencii žiaka, triedne knihy
21150898 1.7.2015 2U spol. s r.o. 42,72 Vlajky SR a EU
20150016 2.7.2015 WX s.r.o. 500,00 Správa PC,serverov_6/2015
2015043 2.7.2015 LUKO-Sk,s.r.o. 252,60 Revízia a oprava výťahu - školská jedáleň
1500015 3.7.2015 Ladislav Makó 940,00 Upratovacie služby_6_2015
1500031 3.7.2015 Exact Consulting,s.r.o. 624,00 Spracovanie účtovníctva-GJP-ŠJ-6/2015
7145102221 3.7.2015 SPP 30,00 Spotreba_7_2015
615107080 7.7.2015 BVS, a.s. 120,54 Voda z povrchového odtoku_6_2015
7458316481 7.7.2015 ZSE Energia, a.s. 1 160,00 Spotreba energie_7_2015
2000131883 7.7.2015 BT,a.s. 222,25 nedoplatok za teplu vodu_06/2015
3415102881 7.7.2015 Hl.mesto SR Bratislava 447,93 Odvoz odpadu_6_2015
70882071 7.7.2015 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_6_2015
1775346191 10.7.2015 T-Com, a.s. 73,99 Spotreba_6_2015
7240564758 13.7.2015 ZSE Energia, a.s. 117,55 Nedoplatok spotreby 4-6/2015
ODBRO15061040 16.7.2015 INTA,s.r.o. 38,40 ŠJ_odber kuchynského odpadu_6/2015
1500036 5.8.2015 Exact Consulting,s.r.o. 684,00 Spracovanie účtovníctva-GJP-ŠJ-7/2015_2.Q
60000117 5.8.2015 BT,a.s. 3 550,00 Dodávka tepla, teplej vody_8_2015
615111078 6.8.2015 BVS, a.s. 123,86 Voda z povrchového odtoku_7_2015
7145128695 6.8.2015 SPP 30,00 Spotreba_8_2015
12-15 6.8.2015 ColorMarco 996,80 maľovanie školskej kuchyne
52015 6.8.2015 Základná škola 345,50 Vodné, stočné_6_2015
11-15 6.8.2015 ColorMarco 1 224,00 maľovanie tried
2000133636 7.8.2015 BT,a.s. 4,64 nedoplatok za teplu vodu_07/2015
3415114242 17.8.2015 Hl.mesto SR Bratislava 149,31 Odvoz odpadu_7_2015
1776299474 17.8.2015 T-Com, a.s. 58,50 Spotreba_7_2015
70882071 17.8.2015 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_7_2015
FV15026 18.8.2015 Cleanmart s.r.o. 742,96 prípravné stavebné práce na pitnú fontánu
112271509 24.8.2015 SANET 149,37 počítačová sieť poplatok_7-9/2015
15058 24.8.2015 Duprint, s.r.o. 111,00 stravné lístky a poštové poukážky
20150019 25.8.2015 WX s.r.o. 500,00 Správa PC,serverov_7/2015
60000117 31.8.2015 BT,a.s. 3 750,00 Dodávka tepla, teplej vody_9_2015
7135198306 2.9.2015 SPP 56,00 Spotreba_9_2015
2403117094 2.9.2015 Generali Poisťovňa,a.s 358,02 Úrazové poistenie Školák
1500038 2.9.2015 Exact Consulting,s.r.o 624,00 Spracovanie účtovníctva-GJP-ŠJ-8/2015
7111309402 2.9.2015 ZSE Energia, a.s. 355,16 Nedoplatok_7_2015
150163 3.9.2015 Veľkoobchod Hanco 300,90 GJP_čistiace prostriedky
20150025 4.9.2015 WX s.r.o. 500,00 Správa PC,serverov_8/2015
7458392768 8.9.2015 ZSE Energia, a.s. 216,93 Spotreba_09/2015
60000117 8.9.2015 BT,a.s. 78,18 Nedoplatok spotreby 8/2015
2709/2015 8.9.2015 Kucman Milan 61,00 ŠJ_opravas práčky
3415125297 8.9.2015 Hl.mesto SR Bratislava 99,54 Odvoz odpadu_8_2015
5150901325 9.9.2015 SK-NIC,a.s. 23,88 Poplatok za doménu
615112234 9.9.2015 BVS, a.s. 123,86 Voda z povrchového odtoku_8_2015
2777248980 9.9.2015 T-Com, a.s. 59,63 Spotreba_8_2015
150171 10.9.2015 Veľkoobchod Hanco 389,98 ŠJ_čistiace prostriedky
3060103535 14.9.2015 Wolters Kluwer s.r.o. 111,74 Časopis manažment školy v praxi
70882071 14.9.2015 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_8_2015
62015 14.9.2015 Základná škola 160,49 Vodné, stočné_7_8_2015
820151170 14.9.2015 KANAL M.P.S.s.r.o. 199,16 Kompletné vyčistenie lapača tukov_ŠJ_r.2015
5720077881 23.9.2015 Generali Poisťovňa,a.s 989,00 Poistenie majetku
5720077882 29.9.2015 Generali Poisťovňa,a.s 92,00 Poistenie PC
1155200747 30.9.2015 RICOH Slovakia s.r.o. 6,96 Zhotovenie kópií-kopírka_07-09_2015
60000117 30.9.2015 BT,a.s. 8 290,00 Dodávka tepla, teplej vody_10_2015
150200619 1.10.2015 CORA Ing. Jozef Šifra 129,96 ŠJ_krájače na zeleninu
1155200746 1.10.2015 RICOH Slovakia s.r.o. 98,62 Zhotovenie kópií-kopírka_07-09_2015_sem.
1500042 5.10.2015 Exact Consulting,s.r.o 684,00 Spracovanie účtovníctva-GJP-ŠJ-9/2015+3.Q.
20150027 5.10.2015 WX s.r.o. 500,00 Správa PC,serverov_9/2015
7283366890 5.10.2015 SPP 165,00 Spotreba_10_2015
2000137199 7.10.2015 BT,a.s. 7,27 Nedoplatok_09/2015
3415157256 8.10.2015 Hl.mesto SR Bratislava 447,93 Odvoz odpadu_9_2015
1778201312 12.10.2015 T-Com, a.s. 71,08 Spotreba_9_2015
7170782520 12.10.2015 ZSE Energia, a.s. 781,85 nedoplatok_09/2015
70882071 12.10.2015 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_9_2015
ODBRO15090863 20.10.2015 INTA,s.r.o. 38,40 ŠJ_odber kuchynského odpadu_9/2015
150020034 20.10.2015 CORA GASTRO, s.r.o. 37,72 ŠJ_oprava tyčového mixera
150200 21.10.2015 Veľkoobchod Hanco 182,54 ŠJ_čistiace prostriedky
60000117 2.11.2015 BT,a.s. 13 150,00 Dodávka tepla, teplej vody_11_2015
20151601 3.11.2015 CHEMIX-D, s.r.o. 439,56 Deratizácia, dezinsekcia
7223506167 3.11.2015 SPP 268,00 Spotreba_11_2015
820151466 3.11.2015 KANAL M.P.S.s.r.o. 149,76 Čistenie kanalizačného potrubia
1500048 6.11.2015 Exact Consulting,s.r.o 624,00 Spracovanie účtovníctva-GJP-ŠJ-10/2015
2000138999 9.11.2015 BT, a.s. 1660,33 nedoplatok_10/2015
615115217 10.11.2015 BVS, a.s. 123,86 Voda z povrchového odtoku_10_2015
3415168697 10.11.2015 Hl.mesto SR Bratislava 398,16 Odvoz odpadu_10_2015
7310005791 10.11.2015 ZSE Energia, a.s. 1002,46 Spotreba_10/2015
4779202362 10.11.2015 T-Com, a.s. 14,77 Spotreba_10_2015
ODBRO15100637 11.11.2015 INTA,s.r.o. 38,40 ŠJ_odber kuchynského odpadu_10/2015
20150030 12.11.2015 WX s.r.o. 500,00 Správa PC,serverov_10/2015
20150033 12.11.2015 WX s.r.o. 450,00 PC-koncový bod MPPL
70882071 18.11.2015 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_10_2015
102015 18.11.2015 Základná škola 665,92 Vodné, stočné_9_10_2015
112271512 24.11.2015 SANET 149,37 Poplatok uzol CVT STU 10 - 12 2015
60000117 1.12.2015 BT,a.s. 17 000,00 Dodávka tepla, teplej vody_12_2015
7155320769 3.12.2015 SPP 315,00 Spotreba_12_2015
1500051 3.12.2015 Exact Consulting,s.r.o 624,00 Spracovanie účtovníctva-GJP-ŠJ-11/2015
01/12/2015 4.12.2015 Ing. Hargaš 100,00 Úrdžba výmenikovej stanice tepla_11/2015
7130987427 8.12.2015 ZSE Energia, a.s. 957,96 Spotreba_11/2015
3415186774 8.12.2015 Hl.mesto SR Bratislava 398,16 Odvoz odpadu_11_2015
5780112213 8.12.2015 T-Com, a.s. 74,16 Spotreba_11_2015
20150034 9.12.2015 WX s.r.o. 500,00 Správa PC,serverov_11/2015
70882071 9.12.2015 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_11_2015
615116405 9.12.2015 BVS, a.s. 120,54 Voda z povrchového odtoku_11_2015
201527 14.12.2015 Radomír Mihalovič 99,36 Oprava elektrickej inštalácie a výmena svietidla
ODBRO15110911 15.12.2015 INTA,s.r.o. 38,40 ŠJ_odber kuchynského odpadu_11/2015
150239 15.12.2015 Veľkoobchod Hanco 191,89 ŠJ_čistiace prostriedky
1102015 16.12.2015 Základná škola 334,35 Vodné, stočné_11_2015
1500054 17.12.2015 Exact Consulting,s.r.o 744,00 Spracovanie účtovníctva-GJP-ŠJ-12/2015+4.Q
420150945 17.12.2015 VEMA s.r.o. 60,00 Seminár PAM
150243 18.12.2015 Veľkoobchod Hanco 207,43 GJP_čistiace prostriedky
150244 18.12.2015 Veľkoobchod Hanco 546,72 GJP_hygienické prostriedky
1155201363 18.12.2015 RICOH Slovakia, s.r.o. 58,91 Zhotovenie kópií_10-12/2015
20150036 21.12.2015 WX s.r.o. 500,00 Správa PC,serverov_12/2015