Jump to Navigation

Zloženie PK

Zloženie PK telesnej a športovej výchovy:

PaedDr. Jaroslava Argajová  - garant predmetu

PaedDr. Beata Breirová

Mgr. Ivan Čuhár

Mgr. Filip Choma

Mgr. Peter Sás

Mgr. Peter Sládek