Jump to Navigation

Zloženie PK

Zloženie PK telesnej a športovej výchovy:

Mgr. Ivan Čuhár - garant predmetu

PaedDr. Jaroslava Argajová 

PaedDr. Beata Breirová

Mgr. Peter Sás

Mgr. Peter Sládek