Jump to Navigation

Aktuality

Aktuality PK Telesná a športová výchova:

6. 9.2019 - vyučovanie Telesnej a športovej výchovy pre ročníky príma - kvarta v športovom areáli Mladá Garda

9.9.2019 - vyučovanie Telesnej a šporotvej výchovy pre I. ročník v športovom areáli Mladá Garda (v prípade nepriaznevého počasia v telocvičniach školy)

10.9.2019 - vyučovanie Telesnej a športovej výchovy pre III. ročník v športovom areáli Mladá Garda

11.9.2019 - vyučovanie Telesnej a športovej výchovy pre II. ročník v športovom areáli Mladá Garda