Jump to Navigation

Aktuality

Aktuality PK Telesná a športová výchova:

23. - 29.1.2022  - Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz tried II.A, II.B, II.D. I.A

29.1. - 4.2.2022 - Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz tried Kvinta, I.B, I.C, I.D

12. - 18.2.2022 - Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz tried Tercia, Kvarta

20. - 26.3.2022 - Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz tried Sexta, II.C