Jump to Navigation

Maturita z biológie

Maturitné otázky sa nezverejňujú!

Cieľové požiadavky na maturitu z biológie sú uverejnené na stránke Štátneho pedagogického ústavu: www.statpedu.sk. Otázky na ústnu maturitnú skúšku sú zostavené podľa tohto dokumentu.

POZOR! Pribudli témy: archeóny, sinice, metamorfózy rastlinných orgánov, etológia a populačná genetika

Odporúčame sa svedomite pripravovať na každý seminár. Učivo biológie je veľmi široké a je múdrejšie sa radšej k nemu viackrát vrátiť, ako sa ho učiť na poslednú chvílu (napr. cez akademický týždeň). Príprava na seminár zahŕňa zhromaždenie všetkých poznámok a materiálov k danej téme, ich prípadné spracovanie do takej podoby, z akej sa bude ľahko učiť. Pri učení je dobré sledovať cieľové požiadavky.

 

priamy link:

http://www.statpedu.sk/sk/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/