Jump to Navigation

Faktúry 2013

Číslo faktúry Doručená Dodávateľ Suma Poznámka
612119908 2.1.2013 BVS,a.s. 656,66 Voda z povrchového odtoku-12-2012
201211717 8.1.2013 KOMENSKY,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica-12/2012
13/0004 9.1.2013 Hanco, a.s. 62,95 Hygienické potreby
9746102311 10.1.2013 T - Com 126,23 Služby-12-2012
3412277795 10.1.2013 Hl. mesto Bratislava 348,39 Odvoz odpadu-12-2012
632012 10.1.2013 Ladislav Makó 620,00 Vedenie účtovníctva_12_2012
621603 10.1.2013 BT,a.s. 15 880,00 Dodávka tepla, teplej vody -01-2013
7230446539 14.1.2013 ZSE Energia,a.s. 1 093,27 Spotreba energie - nedoplatok za rok 2012
820130015 16.1.2013 KANAL M.P.S. s.r.o. 349,73 Čistenie kanalizačného potrubia
135012013 16.1.2013 SOFT-GL s.r.o. 39,32 Upgrade+servis programu ŠJ3
7412937552 21.1.2013 SPP 414,20 Dodávka plynu_vyúčtovanie rok 2012
1/2013 21.1.2013 Základná škola 356,92 Vodné,stočné_12_2012
7446768254 21.1.2013 ZSE Energia,a.s. 1 295,50 Spotreba energie_01_2013
20130356 22.1.2013 JurisDat-M.Medlen 22,00 Časopis ŠKOLA 2013
20130003 22.1.2013 Sobolič Václav 59,40 ŠJ-výmnea ventila-plynový kotol
7448119294 28.1.2013 SPP,a.s. 7,52 Dodávka plynu-01-2013
1/2013 4.2.2013 M.Vávrová 170,00 Upratovanie_2013_01
13/0024 4.2.2013 Veľkoobchod Hanco,a.s. 520,36 ŠJ_Čistiace prostriedky
0747078553 7.2.2013 T-Com 125,78 Služby_2013_01
7446812716 7.2.2013 ZSE Energia,a.s. 1 295,50 Spotreba energie_02_2013
22013 7.2.2013 Ladislav Makó 520,00 Vedenie účtovníctva-2013-01
2/2013 8.2.2013 243,75 Vodné,stočné-2013-01
3413007690 8.2.2013 Hl.mesto Bratislava 447,93 Odvoz odpadu
613100352 8.2.2013 BVS,a.s. 640,72 Voda z povrchového odtoku-2013-01
21302893 8.2.2013 RAABE 119,00 Právny kurier pre školy-2013
7154447473 11.2.2013 SPP 413,00 Dodávka plynu_01_2013
621603 12.2.2013 BT a.s. 15 570,00 Dodávka tepla_02_2013
100009837 12.2.2013 BT,a.s 1 722,30 Dodávka tepla,teplej vody_nedoplatok_01_2013
21303103 13.2.2013 RAABE 43,41 Školské vzdelávacie programy
201300675 14.2.2013 Komensky,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_01_2013
13/0046 20.2.2013 Hanco,a.s. 269,21 Čistiace prostriedky
31130088 20.2.2013 Stredná odborná škola 595,00 maliarske práce
065813 25.2.2013 SANET 33,00 členský poplatok
2/2013 1.3.2013 M.Vávrová 161,50 Upratovanie_02_2013
112271303 1.3.2013 SANET 149,37 poplatok január - marec 2013
5041300610 1.3.2013 Poradca podnikateľa, s.r.o. 12,06 Vyúčtovanie predplatného rok 2012
20137 4.3.2013 Ladislav Makó 520,00 Vedenie účtovníctva-02_2013
613101752 5.3.2013 BVS,a.s. 577,81 Voda z povrchového odtoku_02_2013
7446924000 11.3.2013 ZSE Energia, a.s. 1 295,50 Spotreba energie_03_2013
7134461995 11.3.2013 SPP 390,00 Dodávka plynu_03_2013
3413018969 12.3.2013 Hl.mesto SR Bratislava 398,16 Odvoz odpadu_02_2013
6748060904 12.3.2013 T-Com 149,36 Spotreba_02_2013
201301412 12.3.2013 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_02_2013
100010227 12.3.2013 BT,a.s. 194,45 Dodávka tepla,teplej vody_02_2013
621603 12.3.2013 BT,a.s. 13 550,00 Dodávka tepla, teplej vody_03_2013
13016 18.3.2013 Duprint 55,20 stravné lístky, poštové poukážky
3/2013 20.3.2013 Základná škola 300,62 Vodné,stočné_02_2013
006/2013 25.3.2013 REVIZIE,s.r.o. 123,00 Revízia plynových zariadení
3/2013 26.3.2013 M. Vávrová 127,50 Upratovanie_03_2013
201315 1.4.2013 Exact Consulting,s.r.o. 520,00 Vedenie účtovníctva-03_2013
10000653 3.4.2013 Viera Szíkorová-SANTECH 258,96 TP, Tekuté mydlo
9003/0017/13 8.4.2013 STU v Bratislave 370,44 Internet január - marec 2013
7446999340 8.4.2013 ZSE Energia, a.s. 1295,50 Spotreba energie_04_2013
621603 9.4.2013 BT,a.s. 6750,00 Dodávka tepla, teplej vody_04_2013
1749040887 9.4.2013 T-Com,a.s. 119,68 Spotreba_03_2013
3413049378 9.4.2013 Hl.mesto SR Bratislava 248,85 Odvoz odpadu_03_2013
7154498248 10.4.2013 SPP,a.s. 216,00 Dodávka plynu_04_2013
20130304 11.4.2013 CHEMIX-D,s.r.o. 439,56 Deratizácia, dezinsekcia
70882071 11.4.2013 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_03_2013
13/0089 11.4.2013 Hanco,a.s. 485,34 Čistiace prostriedky_ŠJ
201303 12.4.2013 Radomír Mihalovič 430,40 Výmena svietidiel
201304 12.4.2013 Radomír Mihalovič 71,40 Oprava elektroinštalácie
613103372 12.4.2013 BVS,a.s. 639,72 Voda z povrchového odtoku_03_2013
4/2013 15.4.2013 Základná škola 359,87 Vodné, stočné_03_2013
1304001 16.4.2013 Complete Solutions,s.r.o. 1000,00 Vypracovanie projektu k OPV-2013/4.1/05-SORO
27/2013 16.4.2013 LUKO-Sk,s.r.o. 198,30 Revízia výťahu - školská jedáleň
5720047990 18.4.2013 Generali Slovensko 84,00 Poistenie PC
820130404 24.4.2013 KANAL M.P.S. 335,35 Čistenie kanalizačného potrubia_GJP
820130425 24.4.2013 KANAL M.P.S. 205,66 Čistenie kanalizačného potrubia a šachty_ŠJ
21309732 6.5.2013 RAABE 43,41 Školské vzdelávacie programy - apr.13
4/2013 6.5.2013 M.Vávrová 170,00 Upratovanie_04_2013
201321 6.5.2013 Exact Consulting,s.r.o. 770,00 Vedenie účtovníctva-04_2013, závierka_1.Q.
820130451 6.5.2013 KANAL M.P.S. 319,68 Generálne vyčistenie lapača tukov
8750026549 9.5.2013 T-Com,a.s. 129,52 Spotreba_04_2013
3413060455 9.5.2013 Hl.mesto SR Bratislava 398,16 Odvoz odpadu_04_2013
621603 9.5.2013 BT,a.s. 4420,00 Dodávka tepla, teplej vody_05_2013
613105024 10.5.2013 BVS,a.s. 619,09 Voda z povrchového odtoku_04_2013
7192813288 10.5.2013 SPP 86,00 Dodávka plynu_05_2013
7447091499 10.5.2013 ZSE Energia, a.s. 1295,50 Spotreba energie_05_2013
70882071 10.5.2013 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_04_2013
100011446 15.5.2013 BT,a.s 3490,69 Nedoplatok_04_2013_teplo,teplá voda
13/0118 16.5.2013 Hanco,a.s. 307,10 Čistiace prostriedky
13/0121 21.5.2013 Hanco,a.s. 237,16 Čistiace prostriedky_ŠJ
20130032 23.5.2013 Sobolič Václav 304,56 ŠJ_oprava kotla a škrabky
171300179 24.5.2013 KALYPSO SK,spol.s r.o. 96,59 Oprava plastového okna
112271306 24.5.2013 SANET 149,37 Internetová sieť_apríl - jún 2013
8/2013 3.6.2013 M.Vávrová 170,00 Upratovanie_05_2013
31130257 3.6.2013 Stredná odborná škola 1257,53 Maliarské a natieračské práce v budove školy
201327 4.6.2013 Exact Consulting,s.r.o. 520,00 Vedenie účtovníctva-05_2013
7436839616 5.6.2013 ZSE Energia, a.s. 1295,50 Spotreba energie_06_2013
70882071 7.6.2013 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_05_2013
2750991474 7.6.2013 T-Com,a.s. 127,28 Spotreba_05_2013
621603 10.6.2013 BT, a.s. 4220,00 Dodávka tepla, teplej vody_06_2013
3413071628 10.6.2013 Hl.mesto SR Bratislava 447,93 Odvoz odpadu_05_2013
85/06/2013 11.6.2013 Rudolf Polák-RP 120,85 Revízia požiarných hydrantov
2000082938 12.6.2013 BT,a.s. 51,54 Dodávka tepla,teplej vody_nedoplatok_05_2013
5/2013 13.6.2013 Základná škola 387,30 Vodné, stočné_04_2013
613106453 20.6.2013 BVS,a.s. 639,72 Voda z povrchového odtoku_05_2013
201306 21.6.2013 Radomír Mihalovič 654,41 Revízia elektrických spotrebičov
10001293 21.6.2013 SANTECH-Viera Szíkorová 113,40 Hygienické prostriedky
820130661 25.6.2013 KANAL M.P.S s.r.o. 296,98 TV monitoring kanalizačného potrubia
21315592 26.6.2013 RAABE 43,21 Školské vzdelávacie programy - jún.13
7217834677 28.6.2013 SPP 39,00 Dodávka plynu_06_2013
1135200129 1.7.2013 Impromat-Slov,s.r.o. 202,91 Zhotovenie kópií 4-6/2013
6/2013 1.7.2013 Základná škola 408,14 Vodné, stočné_05_2013
11/2013 1.7.2013 M.Vávrová 170,00 Upratovanie_06_2013
13/0160 1.7.2013 Hanco,a.s. 130,97 Čistiace prostriedky_ŠJ
621603 1.7.2013 BT, a.s. 3820,00 Dodávka tepla, teplej vody_07_2013
8751944857 15.7.2013 T-Com,a.s. 129,98 Spotreba_06_2013
2000084716 15.7.2013 BT, a.s. 81,77 Dodávka tepla,teplej vody_nedoplatok_06_2013
201331 15.7.2013 Exact Consulting,s.r.o. 520,00 Vedenie účtovníctva-06_2013
7144509810 17.7.2013 SPP 37,00 Dodávka plynu_07_2013
7436922797 17.7.2013 ZSE Energia, a.s. 1295,50 Spotreba energie_07_2013
3413132461 17.7.2013 Hl.mesto SR Bratislava 398,16 Odvoz odpadu_06_2013
613108380 17.7.2013 BVS,a.s. 619,09 Voda z povrchového odtoku_06_2013
70882071 17.7.2013 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_06_2013
9003/0162/13 1.8.2013 STU 370,44 Práce a služby VT-infraštruktúra
201335 5.8.2013 Exact Consulting,s.r.o. 570,00 Spracovanie účtovníctva-GJP_ŠJ_07_2013, závierka_2.Q.
7202887247 5.8.2013 SPP 37,00 Dodávka plynu_08_2013
613112033 7.8.2013 BVS,a.s. 639,72 Voda z povrchového odtoku_07_2013
70882071 7.8.2013 Komenský,s.r.o. 16,56 Vurtuálna knižnica_07_2013
7436992938 7.8.2013 ZSE Energia, a.s. 1295,50 Spotreba energie_08_2013
201305 8.8.2013 Braník Miroslav 690,00 Maľovanie školskej kuchyne,sklad potravín
621603 9.8.2013 BT, a.s. 4040,00 Dodávka tepla, teplej vody_08_2013
2000086478 13.8.2013 BT, a.s. 468,12 Dodávka tepla,teplej vody_nedoplatok_07_2013
2132208117 20.8.2013 Ševt a.s. 67,80 Triedne knihy pre stredné školy
9130111819 2.9.2013 ŠEVT a.s. 300,00 Papier kopírovací
201340 2.9.2013 Exact Consulting,s.r.o. 520,00 Spracovanie účtovníctva-GJP_ŠJ_08_2013
7/2013 3.9.2013 Základná škola 423,50 Vodné, stočné_06_07_2013
5130900655 3.9.2013 SK-NIC,a.s. 23,88 doména školy
7437046795 6.9.2013 ZSE Energia, a.s. 1295,50 Spotreba energie_09_2013
3413154561 9.9.2013 Hl.mesto SR Bratislava 248,85 Odvoz odpadu_08_2013
3753872757 9.9.2013 T-Com,a.s. 93,97 Spotreba_08_2013
621603 9.9.2013 BT, a.s. 4140,00 Dodávka tepla, teplej vody_09_2013
2000088251 10.9.2013 BT, a.s. 213,83 Dodávka tepla,teplej vody_nedoplatok_08_2013
11130574 10.9.2013 SOŠ polygrafická 325,15 Žiacké záznamníky,záznam o absencií žiaka
70882071 11.9.2013 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_08_2013
FV131269 12.9.2013 CKM Zdr. pre študentov 39,00 ITIC známky
2403117094 12.9.2013 Generali Slovensko 358,02 Úrazové poistenie Školák
13/0231 17.9.2013 Veľkoobchod Hanco 427,31 ŠJ_čistiace prostriedky
8/2013 18.9.2013 Základná škola 89,97 Vodné, stočné_08_2013
31218134 19.9.2013 RAABE 43,41 Školské vzdelávacie programy
5720039181 20.9.2013 Generali Slovensko 1944,00 Poistenie majetku školy
7144556661 27.9.2013 SPP 70,00 Dodávka plynu_09_2013
13072 30.9.2013 Duprint,s.r.o. 63,60 Dodanie poštových poukážok_ŠJ
112271309 1.10.2013 SANET 149,37 Internetová sieť_júl - september 2013
201345 1.10.2013 Exact Consulting,s.r.o. 520,00 Spracovanie účtovníctva-GJP_ŠJ_09_2013
9003/0290/13 2.10.2013 STU 370,44 Práce a služby VT-infraštruktúra
7164555050 2.10.2013 SPP 208,00 Dodávka plynu_10_2013
201313 7.10.2013 Radomír Mihalovič 199,80 Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov
5720025437 7.10.2013 Generali Slovensko 213,00 Poistenie PC škola
1135200531 7.10.2013 Impromat-Slov,s.r.o. 168,00 Zhotovenie kópií_7-9/2013
2000090027 7.10.2013 BT,a.s. 276,54 Dodávka tepla,teplej vody_nedoplatok_09_2013
7437124819 7.10.2013 ZSE Energia, a.s. 1295,50 Spotreba energie_10_2013
3413185311 8.10.2013 Hl.mesto SR Bratislava 398,16 Odvoz odpadu_09_2013
613113391 9.10.2013 BVS,a.s. 639.72 Voda z povrchového odtoku_08_2013
621603 9.10.2013 BT, a.s. 8730,00 Dodávka tepla, teplej vody_10_2013
9/2013 10.10.2013 Základná škola 238,08 Vodné, stočné_09_2013
613115299 10.10.2013 BVS,a.s. 619,09 Voda z povrchového odtoku_09_2013
70882071 10.10.2013 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_09_2013
13/0255 10.10.2013 Veľkoobchod Hanco 328,45 GJP_čistiace prostriedky
20131217 14.10.2013 KARLO,s.r.o. 431,41 Dodávka tovaru_taniere pre školskú jedáleň
20134892 16.10.2013 Frape catering s.r.o. 144,49 ŠJ_ochranné prostriedky
20130072 17.10.2013 Sobolič Václav 241,10 ŠJ_oprava elektrickej panvice
20130073 17.10.2013 Sobolič Václav 24,00 ŠJ_posúdenie technického stavu kotla
7340132045 23.10.2013 IURA EDITION spol. s r.o. 64,20 Mesačník_Manažment školy rok 2014
20131501 4.11.2013 CHEMIX-D,s.r.o. 439,56 Deratizácia, dezinsekcia
7164578670 5.11.2013 SPP 341,00 Dodávka plynu_11_2013
201349 6.11.2013 Exact Consulting,s.r.o. 310,00 Účtovná závirka 3.Q
201353 6.11.2013 Exact Consulting,s.r.o. 312,00 Spracovanie účtovníctva-GJP_ŠJ_10_2013
7437192335 6.11.2013 ZSE Energia, a.s. 1295,50 Spotreba energie_11_2013
621603 6.11.2013 BT,a.s. 14 580,00 Dodávka tepla, teplej vody_11_2013
10/2013 7.11.2013 Základná škola 367,55 Vodné, stočné_10_2013
5100001259 8.11.2013 T-Com,a.s. 136,12 Spotreba_09_2013
99/2013 8.11.2013 LUKO-Sk,s.r.o. 88,56 Odborná prehliadka výťahu_Školská jedáleň
3413201641 8.11.2013 Hl.mesto SR Bratislava 447,93 Odvoz odpadu_10_2013
1756613355 8.11.2013 T-Com,a.s. 129,10 Spotreba_10_2013
70882071 12.11.2013 Komenský,s.r.o. 16,56 Vodné, stočné_10_2013
21326976 12.11.2013 RAABE 24,65 Dokumentácia dieťaťa/žiaka so ŠVVP
613116638 13.11.2013 BVS,a.s. 639,72 Voda z povrchového odtoku_10_2013
16013 18.11.2013 RECONSTRUCTA s.r.o. 7 578,00 Výmena dlažby v školskej jedálni
10002323 19.11.2013 SANTECH-Szíkorová 29,76 Technická posypová soľ
112271312 2.12.2013 SANET 149,37 poplatok  október - december 2013
13/0288 3.12.2013 Veľkoobchod Hanco 306,01 Čistiace prostriedky_školská kuchyňa
7164601728 3.12.2013 SPP 400,00 Dodávka plynu_12_2013
201356 4.12.2013 Exact Consulting,s.r.o. 624,00 Spracovanie účtovníctva-GJP_ŠJ_11_2013
171300580 4.12.2013 KALYPSO, spol. s r.o. 63,72 Oprava okna
20135590 4.12.2013 Frape catering s.r.o. 171,20 ŠJ_ochranná pracovná obuv
3413212772 9.12.2013 Hl.mesto SR Bratislava 348,39 Odvoz odpadu_11_2013
20130085 9.12.2013 Sobolič Václav 120,24 ŠJ_oprava plynového kotla
11/2013 10.12.2013 Základná škola 427,89 Vodné, stočné_11_2013
70882071 10.12.2013 Komenský,s.r.o. 16,56 Virtuálna knižnica_11_2013
0756715625 10.12.2013 T-Com,a.s. 117,31 Spotreba_11_2013
621603 11.12.2013 BT,a.s. 12 510,00 Dodávka tepla, teplej vody_12_2013
613117972 11.12.2013 BVS,a.s. 619,09 Voda z povrchového odtoku_11_2013