Jump to Navigation

Zápisný lístok

Zápisný lístok si môžete stiahnuť vo formáte PDF (na vytlačenie a odovzdanie v papierovej forme) alebo Word (na stiahnutie, vyplnenie a odoslanie v elektronickej forme).

K zápisnému lístku je potrebné vyplniť aj Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných dát.

Vyplnený prosíme odovzdať na recepcii Gymnázia Jána Papánka alebo odoslať e-mailom ako prílohu na adresu jazykovaskola (znakmailovejposty) vazka bodka sk