Jump to Navigation

Zloženie PK

Zloženie PK informatiky:

RNDr.Milada Pecnová - garant predmetu (konzultačná hodina streda od 14.30h)

Mgr. Ing. Jela Rusinová (konzultačná hodina pondelok od 14.00h)

Mgr. Libor Karaba (konzultačná hodina streda od 14.30h)

Mgr. Henrich Eisner (konzultačná hodina pondelok od 14.00h)

Ing. Samo Forus (konzultačná hodina streda od 14.30h)

Ing. Róbert Čuhár(konzultačná hodina pondelok od 14.45h) 

 

Konzultáciu si musí žiak dohodnúť s vyučujúcim vopred.