Jump to Navigation

Aktuality

Aktuality PK španielskeho jazyka:

Všetkým študentom španielčiny želáme úspešný školský rok 2020/2021 a našim maturantom veľa šťastia na maturitnej skúške a prijímacích skúškach na vysokú školu.

Vyučujúci španielskeho jazyka