Jump to Navigation

Aktuality

AKTUALITY V ŠKOLSKOM ROKU 2019 / 2020

  • V termíne od 4. 9. 2019 do 6. 9. 2019 a od 9. 9. 2019 do 10. 9. 2019 organizujeme pre 2. ročník projekt: Tvoríme vlastný časopis www.vazkanews.sk
  • V mesiaci september sme sa zapojili do medzinárodného projektu:Záložka do knihy spája školy
  • 14. 11. 2019 študenti 2. ročníkov absolvovali workshop na VŠMU. Študenti momentálne pripravujú vlastné divadelné inscenácie, ktoré budú prezentovať v divadle.
  • 12. 12. 2019 študenti 1. ročníkov navštívili historickú knižnicu v Chateau Appony a pamiatky z obdobia Veľkej Moravy v Nitre.
  • V mesiacoch december až máj 1. ročníky pracujú v projekte Mladí reportéri (podporovaný nadáciou Orange).
  • CEREBRUM 2020 pre všetky ročníky - DRABBLE pod názvom TROCHU INAK

        Čo je DRABBLE?

        Mikropoviedka, iným slovom bleskopoviedka. Výraz na svet priniesli páni z britskej ko-

        mediálnej skupiny Monthy Python, ktorí definovali drabble ako slovnú hru dvoch až

        štyroch hráčov, ktorí sa snažia o čo najrýchlejšie napísanie poviedky.

        Propozície našej súťaže:

        Úlohou súťažiaceho bude vytvoriť a poslať 100 slovnú drabble poviedku (vrátane nadpisu).

        Každý súťažiaci môže napísať maximálne dve drabble na rôzne témy. Môžu byť aj básne.

        Kategórie: 1. malé gymnázium,

                            2. študenti 1. ročníka,

                            3. študenti 2., 3. a 4. ročníka veľkého gymnázia.

         Autori 1. a 3. kategórie si vyberú jednu z nasledujúcich troch možností povinných slov.

         Možnosti:  1. sneh, kov, počítač, priznanie,

                            2. oči, dobro, písať, taška,

                            3. čokoláda, hnev, okno, rozprávkový,

         pričom téma je voľná.

         Autori 2. kategórie si vyberú jednu z nasledujúcich dvoch možností povinných slov.

         Možnosti:  1. šálka, kaštieľ, cieľ, kritizovať,

                            2. cukor, blúzka, cibuľa, plechový,

         pričom v texte musí byť zmienka o akomkoľvek športe, športovaní.

         Zaslané texty musia obsahovať všetky zadané slová v akomkoľvek tvare.

         V hlavičke dokumentu musí byť uvedené: meno, kategória, trieda a skupina zadaných slov.

         Ak autor používa umelecké meno, musí byť v hlavičke uvedené aj občianske meno, pričom zvýrazní to meno, pod ktorým chce, aby bol text uverejnený.

         Texty musia byť v jednom z nasledovných formátov: doc., rtf., docx.

         Autori automaticky súhlasia s ich uverejnením na školskej nástenke alebo v školskom časopise.

         Súťažné príspevky je potrebné poslať do 4. 2. 2020 na emailovú adresu: valentova@vazka.sk

         O víťazoch rozhodne predmetová komisia SJL.

         Víťazné poviedky budú uverejnené v deň konania CEREBRA na nástenke SJL na 3. poschodí pri triede 303 a v školskom časopise. V každej kategórii budú odmenení traja žiaci.

         

 

 

 

 

 

                         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • DNES HRAJÚ

http://www.snd.sk/?program

http://www.divadloarena.sk/program

http://www.mestskedivadlo.sk/repertoar/

http://www.nova-scena.sk/program.php?work=performance

http://divadlolab.sk/sk/program/