Jump to Navigation

Zloženie PK

V školskom roku 2023/2024 budú predmet matematika vyučovať učitelia:

 

PaedDr.Gabriela Barčiaková, PhD.(riaditeľ skoly) :MAT:  Príma

konzultačné hodiny: utorok 14,30 - 15,30 - po dohode s vyučujúcim

 

RNDr. Ľudmila Čižmárová (zástupca školy):  MAT: 2.B, 2.C, Sexta

konzultačné hodiny: streda 14,00 - po dohode s vyučujúcim

 

RNDr. Milada Pecnová ( vedúci PK): MAT: 1.A, 1.D, 2.D, 3.C,  CVM: 4. ročník, 

konzultačné hodiny: streda 14,30 - po dohovore s vyučujúcim

 

Mgr. Mária Butková: MAT: 1.B; 1.C;2.A, 3.A, 3.B 

konzultačné hodiny: štvrtok 14,00 - 15,00 - po dohovore s vyučujúcim

 

Mgr. Peter Sás: MAT: Septima, 3.D, 4.A, SEM MAT: 4. ročník, 

konzultačné hodiny: pondelok 15,00 - 15,45 - po dohovore s vyučujúcim

 

PaedDr. Martina Totkovičová PhD.( externý učiteľ): MAT:SEM MAT: 4. ročník,  Tercia, Kvinta

konzultačné hodiny: pondelok 14,15 - 15,00 po dohode s vyučujúcim

 

Ing.Naďa Kaiserová: MAT: Sekunda, Kvarta

konzultačné hodiny:utorok - 14,30-15,15 - po dohovore s vyučujúcim

 

 

Termíny konzultačných hodín budú vždy prebiehať len po dohode žiaka s vyučujúcim!