Jump to Navigation

Zloženie PK

V školskom roku 2021/2022 budú predmet matematika vyučovať učitelia:

Mgr. Mária Butková: MAT: 1.A; 1.B; septima; 3.B; SEM MAT:  4.ročník

konzultačné hodiny: streda 14,30 - 15,15

RNDr. Ľudmila Čižmárová: MAT: 2.B

konzultačné hodiny: po dohode s vyučujúcim celý školský rok

RNDr. Valéria Kosnová: MAT:  príma; 1.D; sexta; 2.A; CV MAT nematuranti : 4.ročník

konzultačné hodiny: streda 13,45 - 14,30

RNDr. Milada Pecnová: MAT: sekunda; 1.C; SEM MAT: 4.ročník; CV MAT maturanti: 4.ročník

konzultačné hodiny: streda 14,30 - 15,15

Mgr. Peter Sás:MAT: kvarta; kvinta; 2.D; 3.C

konzultačné hodiny: utorok 14,30 - 15,30

PaedDr. Martina Totkovičová PhD.: MAT: tercia; 3.D

konzultačné hodiny: po dohode s vyučujúcim celý školský rok

Termíny konzultačných hodín budú zverejnené až po15.9.2021.V prípade potreby budú zatiaľ  prebiehať len po dohode s vyučujúcim.