Jump to Navigation

Zloženie PK

V školskom roku 2022/2023 budú predmet matematika vyučovať učitelia:

Mgr. Mária Butková: MAT: 1.A; 2.A; 2.B;3.C  SEM MAT:  4.ročník  CVMAT: 4ročník

konzultačné hodiny:

RNDr. Ľudmila Čižmárová: MAT: Kvinta; 1.B

konzultačné hodiny: po dohode s vyučujúcim celý školský rok

RNDr. Milada Pecnová: MAT: 1.C; 1.D; 2.C; Septima, 3.B

konzultačné hodiny:

Mgr. Peter Sás:MAT: Sexta; 2.D; 3.A; 3.D;

konzultačné hodiny:

PaedDr. Martina Totkovičová PhD.: MAT: Sekunda; Kvarta

konzultačné hodiny: po dohode s vyučujúcim celý školský rok

Ing.Naďa Kaiserová: MAT: Príma; Tercia

konzultačné hodiny:

 

 

Termíny konzultačných hodín budú zverejnené až po15.9.2022.V prípade potreby budú zatiaľ  prebiehať len po dohode žiaka s vyučujúcim.