Jump to Navigation

Aktuality

 

Školský rok 2021/2022:

28.1. 2022: Prevencia závislostí - II.B

11.1. 2022: Prosociálna spolupráca, riešenie konfliktov - Sekunda 

9.11. 2021: Týždeň boja proti drogám - I.B

26.10. 2021: Edukatívno - preventívny program - Obchodovanie s ľuďmi, I.B, I.C

19.10. 2021: Edukatívno - preventívny program - Obchodovanie s ľuďmi, I.A, I.D

4.10. 2021: Edukatívno- preventívny program - Psychohygiena  stredoškoláka, duševné zdravie, poruchy prijímania potravy, II.D

4.10. 2021: Edukatatívno - preventívny program -  Riziká a ohrozenia na internete, sociálne správanie, behoviorálne závislosti, II.B

 

 

 

 

Školský rok 2019/2020:

 

6.2.2020: PP triedy - Rovesnícke vzťahy - Tercia

5.2.2020: PP triedy - Rovesnícke vzťahy - Sekunda

31.1.2020: Edukatívno - preventívny program - Svet médií I. - 1. ročník, Kvinta

27.1.2020: Edukatívny program -  Medzinárodný deň obetí holokaustu - Septima

9.1.2020: PP Obchodovanie s ľuďmi - II.D

11.12.2019: PP triedy - Prosociálnosť a spolupráca - Tercia

10.12.2019: PP v kine Lumiere - Prevencia extrémizmu, šikanovania - Kvinta, 1. ročník

20.11.2019: PP triedy - Netolerujeme šikanovanie, prosociálna spolupráca - Sekunda

13.11.2019: Edukatívno - preventívny program - Duševné zdravie - Kvarta

11.11.2019: Edukatívno - preventívny program - Prevencia domáceho násilia - I.B

6.11.2019: PP triedy - Prosociáne vzťahy v triede - Tercia

4.11.2019: PP Manipulácia médiami - Sexta, 2. ročník

21.10.2019: PP triedy - Spolupráca a prosociálna komunikácia - III.B

26.9.2019: PP triedy - Netolerujeme šikanovanie - Sekunda

19.9.2019: Preventívny program pre žiakov 1. ročníka a kvinty:

Facebook a jeho pravá tvár, kyberšikana

Tlak okolia, prevencia šikanovania

Až na dno, prevencia alkoholizmu

Prevencia závislostí

19.9.2019: Preventívny program pre žiakov 2. ročníka - II.B, II.D:

AIDS, sex a vzťahy

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

 

 

 

Preventívne programy tried so psychológmi z CPPPaP, Brnianska 47:

Sekunda 

Tercia

III.B