Jump to Navigation

Aktuality

 

Školský rok 2022/2023:

 

 

26. 6. 2023: Edukatívno- preventívny program: Psychohygiena stredoškoláka, duševné

                    zdravie - I.D

23. 6. 2023: Edukatívno - preventívny program: Rizikové správanie mládeže - I.A

3. 5. 2023: Mediálna výchova - rozvíjanie kritického myslenia, manipulácia a dezinformácia                     vplyvom médií - I.A, II.D

17. 4. 2023: Preventívny program: Obchodovanie s ľuďmi - II.A, I.D

17. 4. 2023: Preventívny program: Obchodovanie s ľuďmi - II.B, II.C

17. 4. 2023: Preventívny program: Obchodovanie s ľuďmi - III.B, III.C

12. 4. 2023: Preventívno - vzdelávací program: Svet médií III. - 2. ročník

29. 3. 2023: Riziká informačných technológií, etické aspekty IKT - III.D

28. 3. 2023: Prevencia správania sa k prejavom sympatií k nacizmu - Sekunda

22. 3. 2023: Preventívny program triedy: Ako byť úspešný, záverečná reflexia - Tercia

1. 3. 2023: Preventívny program: Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých - II.C, Sexta

1. 3. 2023: Preventívny program: Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých - III.B, III.D

16. 2. 2023: Preventívny program: Spolupráca v záťažových situáciách - Tercia

10. 2. 2023: Preventívny program: Rovesnícke vzťahy, úcta a ohľaduplnosť - Sekunda         

31.1. 2023: Preventívno - vzdelávací program: Svet médií II. - 2. ročník

16.12. 2022: Preventívny program: Duševné zdravie, prevencia šikanovania - Sekunda

14.12. 2022: Preventívno - vzdelávací program: Svet médií I. - 2. ročník

7.12. 2022: Preventívny program: Klíma triedy, rovesnícke vzťahy - Tercia

29.11. 2022: Bezpečný internet, prevencia kyberšikanovania - III.D

29.11. 2022: Bezpečný internet, prevencia kyberšikanovania - 4. ročník

23.11. 2022: Prevencia a eliminácia násilia na ženách - IV.D

23.11. 2022: Prevencia a eliminácia násilia na ženách - IV.B

8.11. 2022: Týždeň boja proti drogám - II.B

18. 10. 2022: Riziká užívania alkoholu, cigariet, prevencia - Sexta

4. 10. 2022: Ako riešiť problémy v kolektíve - Prima

14. 9. 2022: Preventívny program: Sebapoznávanie a sebahodnotenie - Tercia

13. 9. 2022: Preventívny program: Prosociálna komunikácia, rovesnícke vzťahy

                   - Sekunda

7. 9. 2022: Preventívny program: Spolupráca v triednom kolektíve - Sekunda

 

 

Preventívne programy tried so psychológmi z CPP, Brnianska 47:

Sekunda 

Tercia

 

 

 

Školský rok 2021/2022:

 

21. 6.2022: Preventívny program: Empatia, asertívna spolupráca - Prima

14. 6. 2022: Práva dieťaťa - Kvinta

2. 6. 2022: Preventívny program: Prevencia riešenia konfliktov, komunikácia - Prima

18. 5. 2022: Workshop Rodinná a sexuálna výchova, partnerské vzťahy - Kvinta

17. 5. 2022: Preventívny program: Klíma triedy, rovesnícke vzťahy - Prima

29. 4. 2022: Zdravý životný štýl, prevencia patologických javov - II.A, II.B

20. 4. 2022: Prosociálne komunikácia, prevencia riešenia konfliktov - I.C

28. 3. 2022: Prevencia kyberšikany - Sekunda

15. 2. 2022: Rovesnícke vzťahy, atmosféra triedy - Sekunda

1. 2. 2022: Rovesnícke vzťahy, atmosféra triedy - Prima, Tercia

28.1. 2022: Prevencia závislostí - II.B

14.1. 2022: Prevencia závislostí - II.B

11.1. 2022: Prosociálna spolupráca, riešenie konfliktov - Sekunda 

9.11. 2021: Týždeň boja proti drogám - I.B

26.10. 2021: Edukatívno - preventívny program - Obchodovanie s ľuďmi, I.B, I.C

19.10. 2021: Edukatívno - preventívny program - Obchodovanie s ľuďmi, I.A, I.D

4.10. 2021: Edukatívno- preventívny program - Psychohygiena  stredoškoláka, duševné zdravie, poruchy prijímania potravy, II.D

4.10. 2021: Edukatatívno - preventívny program -  Riziká a ohrozenia na internete, sociálne správanie, behoviorálne závislosti, II.B

 

 

 

 

Školský rok 2019/2020:

 

6.2.2020: PP triedy - Rovesnícke vzťahy - Tercia

5.2.2020: PP triedy - Rovesnícke vzťahy - Sekunda

31.1.2020: Edukatívno - preventívny program - Svet médií I. - 1. ročník, Kvinta

27.1.2020: Edukatívny program -  Medzinárodný deň obetí holokaustu - Septima

9.1.2020: PP Obchodovanie s ľuďmi - II.D

11.12.2019: PP triedy - Prosociálnosť a spolupráca - Tercia

10.12.2019: PP v kine Lumiere - Prevencia extrémizmu, šikanovania - Kvinta, 1. ročník

20.11.2019: PP triedy - Netolerujeme šikanovanie, prosociálna spolupráca - Sekunda

13.11.2019: Edukatívno - preventívny program - Duševné zdravie - Kvarta

11.11.2019: Edukatívno - preventívny program - Prevencia domáceho násilia - I.B

6.11.2019: PP triedy - Prosociáne vzťahy v triede - Tercia

4.11.2019: PP Manipulácia médiami - Sexta, 2. ročník

21.10.2019: PP triedy - Spolupráca a prosociálna komunikácia - III.B

26.9.2019: PP triedy - Netolerujeme šikanovanie - Sekunda

19.9.2019: Preventívny program pre žiakov 1. ročníka a kvinty:

Facebook a jeho pravá tvár, kyberšikana

Tlak okolia, prevencia šikanovania

Až na dno, prevencia alkoholizmu

Prevencia závislostí

19.9.2019: Preventívny program pre žiakov 2. ročníka - II.B, II.D:

AIDS, sex a vzťahy

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

 

 

 

Preventívne programy tried so psychológmi z CPPPaP, Brnianska 47:

Sekunda 

Tercia

III.B