Jump to Navigation

Hľadáme

Hľadáme pomoc pri realizácii projektu úpravy zanedbaných plôch okolo budovy školy - viac o projekte TU. 


Aj v tomto školskom roku pripravujeme školskú súťažnú prehliadku talentu a tvorivosti našich žiakov CEREBRUM. Hľadáme pre našich žiakov: odbornú pomoc (konzultácie, účasť v komisii a pod.); osobnosti z kultúrneho a spoločenského života na besedy, ktoré prebiehajú ako sprievodné akcie podujatia; drobné ceny ako symbolická odmena za úspešnú účasť v súťaži. - viac o podujatí TU