Jump to Navigation

Aktivity

Súťaže, olympiády

Exkurzie a iné podujatia

Názov

Zodpovední

Názov

Zodpovední

iBOBOR – celoslovenská online informatická súťaž

PEM, RUJ, KAL, ČRO, EIH

Deň otvorených dverí -  FMFI UK, FEI STU, SvF STU, FIIIT STU

EIH, PEM

Noc výskumníkov - interaktívne prezentácie výskumníkov a inovátorov, a to formou vedeckých stánkov, prednášok, workshopov, diskusií a hlavný program na pódiu v budove Starej Tržnice, Bratislava

PEM, KAL

Týždeň vedy a výskumu – Exkurzia na Deň otvorených dverí do jedného z Ústavov SAV v Bratislave-Patrónke

PEM, EIH

Európsky týždeň programovania (Code Week) – elektronické zapojenie sa do súťaží a aktivít; Python, MakeCode.org+Micro:bit, 3D tlač, Javascript

EIH

História počítačov na Slovensku - stála výstava SAV, znovuotvorená od apríla 2016

 PEM, RUJ, EIH

Python-cup - programátorska súťaž, určená najmä žiakom, ktorí majú záujem o programovanie v jazyku Python s využitím jeho grafických možností

 RUJ

Girl’s Day - svetový deň žien v informačno-komunikačných technológiách,
prehliadka vo vybranej IT firme pre zaregistrované žiačky

RUJ, PEM, KAL, ČRO

Krúžky - Hackerský klub, Tvorba online obsahu

FOS

 

 

Krúžok - Programovanie ľahko

RUJ