Jump to Navigation

Maturita

Maturita 2023/2024:

Anotácia k voliteľnému predmetu „Seminár z informatiky“ (SEN), ktorí si žiaci vyberajú vo 4.ročníku.

Obsah učebných plánov pre voliteľný predmet „Seminár z informatiky“ (SEN), ktorí si žiaci vyberajú vo 4.ročníku.

Anotácia k voliteľnému predmetu „Cvičenia z informatiky“ (CVI), ktorí si žiaci vyberajú vo 4.ročníku.

Obsah učebných plánov pre voliteľný predmet Cvičenia z informatiky“ (CVI), ktorí si žiaci vyberajú vo 4.ročníku.

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z informatiky platné od školského roka 2018/2019 na “statpedu.sk

Aktuálne informácie o maturite ako takej sa dozviete aj na stránke: nucem.sk

 

Maturita 2019/2020:

Anotácia k voliteľnému predmetu „Seminár z informatiky“, ktorí si žiaci vyberajú vo IV.ročníku.

 

Maturita 2018/2019:

Anotácia k voliteľnému predmetu „Seminár z informatiky“, ktorí si žiaci vyberajú vo IV.ročníku.

Anotácia k voliteľnému predmetu „Cvičenia z informatiky“, ktorí si žiaci vyberajú vo IV.ročníku.