Jump to Navigation

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu


Na našej škole  rozbiehame program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.

Program motivuje, vzdeláva a oceňuje mladých ľudí vo veku 14 - 24 rokov v ich osobnostnom rozvoji.  Viac informácií, vrátane zoznamu organizácií, nájdete na www.dofe.sk a www.intaward.org. Budeme radi ak umožníte Vášmu dieťaťu, v prípade jeho záujmu, účasť v programe. Podrobné informácie môžete získať od koordinátora programu na našej škole: Mgr. Miroslava Kubínová (KUM)

 V prípade záujmu je postup nasledujúci:

 1)  odovzdať prihlášku a motivačný list koordinátorovi programu (KUM), na stiahnutie v časti formuláre;

 2) po zaradení do programu na škole odovzdať súhlas rodiča a vstupný poplatok účastníka programu, ktorý sa stane súčasťou fondu

     Národnej kancelárie, zabezpečujúcej program na Slovensku;

 3) registrovať sa v systéme ORB;

 4) v spolupráci s prideleným vedúcim programu stanoviť a realizovať ciele v oblastiach rozvoja.