Jump to Navigation

Zloženie PK

 

VO Človek a hodnoty

 

 Etická výchova, Náboženská výchova:

 Mgr. Daniela Kovalčíková  - koordinátor VO

 

Mgr. Daniela Kovalčíková - garant predmetu ETV

Ing. Mgr. Jela Rusinová - garant predmetu NBV

 

 

Vyučujúci v šk. roku 2022/2023:


Mgr. Beáta Jánošová - ETV

PaedDr. Jaroslava Argajová -  ETV

Mgr. Daniela Kovalčíková - ETV

Ing. Mgr. Jela Rusinová - NBV

Ivan Slepčan - NBV - kaplán