Jump to Navigation

Zloženie PK

 

VO Človek a hodnoty

 

 Etická výchova, Náboženská výchova:

 Mgr. Daniela Kovalčíková  - koordinátor VO

 

Mgr. Daniela Kovalčíková - garant predmetu ETV

Mgr, Rastislav Čížik - garant predmetu NBV

 

 

Vyučujúci v šk. roku 2023/2024:


Mgr. Beáta Jánošová - ETV

PaedDr. Jaroslava Argajová -  ETV

Mgr. Daniela Kovalčíková - ETV

Mgr. Gabriela Mišíková

Mgr. Rastislav Čížik - NBV - katechéta