Jump to Navigation

Zloženie PK

 

VO Človek a hodnoty

 

Zloženie PK Etická výchova, Náboženská výchova:

Mgr. Daniela Kovalčíková  - koordinátor VO

 

Mgr. Daniela Kovalčíková - garant predmetu ETV

Ing. Jela Rusinová - garant predmetu NBV

 

 

Vyučujúci v šk. roku 2019/2020:


Mgr. Beáta Jánošová - ETV

PaedDr. Jaroslava Argajová -  ETV

Mgr. Peter Sládek - ETV

Mgr. Lucia Bokesová - ETV

Mgr. Daniela Kovalčíková - ETV

Ing. Jela Rusinová - NBV

RNDr. Ján Goč - NBV