Jump to Navigation

Organizácia školského roka

Organizácia školského roka 2020/21

 

 

Upozorňujeme, že v plánovanej organizácii školského roka môžu nastať zmeny, na ktoré aktuálne upozorňujeme na hlavnej stránke školy.