Jump to Navigation

Organizácia školského roka

 Organizácia šk.roka 2023-2024

Upozorňujeme, že v plánovanej organizácii školského roka môžu nastať zmeny, na ktoré aktuálne upozorňujeme na hlavnej stránke školy.