Jump to Navigation

Vyhrali sme!!!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie

operačného programu Ľudské zdroje vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách s názvom - 

Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu.

Náš projekt vyhral a aj vďaka nemu budeme môcť rozvíjať dané zručnosti na gymáziu.

Názov projektu: Moderný Vazkár, všestranne gramotný!

Doba trvania projektu: 3 roky