Jump to Navigation

Orgány a členovia OZ Cerebrum

SPRÁVNA  RADA  OZ  CEREBRUM

Ing. Ivana Antalová –  predsedníčka správnej rady OZ  (iva.antalova@gmail.com)

Mgr. Miriam Čabalová - členka správnej rady OZ

PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD. – členka správnej rady OZ

Iveta Holešová – členka správnej rady OZ

Bc. Adriana Orviská – členka správnej rady OZ  

 

REVÍZNA  KOMISIA  OZ  CEREBRUM

......  - predsedníčka revíznej komisie OZ

  Veronika Šinková - členka revíznej komisie OZ  

  Ing. Monika Červenková - členka revíznej komisie OZ

   

 Hospodárka OZ Cerebrum

  Dáša Jurašková (juraskova@vazka.sk)

                     

 Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí uhradili príspevok do OZ Cerebrum.