Jump to Navigation

Občianska náuka, SVS a Ekonomika

 

Aktuality 

23.3.2017- v Mesiaci knihy sa na našej škole v Seminárke I o 9.00 hod. uskutoční beseda o knihe Nie som barbar - o spoločenskej etikete.

7.2.2017 - sa v reprezentatívnych priestoroch Primaciálneho paláca uskutočnilo krajské kolo Olympiády ľudských práv, nad ktorým tento rok prevzal záštitu  primátor Bratislavy JUDr. Ivo Nesrovnal.Po privítaní primátorom čakal na najšikovnejších študentov Bratislavského kraja najskôr písomný test.Po jeho vyhodnotení si v ústnom kole študenti ťahali zo 40 téz na aktuálne problémy z histórie i súčasnosti porušovania ľudských práv vo svete.Po 15 minútovej príprave prezentovali svoje stanoviská pred odbornou porotou i obecenstvom. V tvrdej konkurencii postúpil do celoštátneho kola náš študent Robo Škvarenina z Oktávy. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v najvyššom štátnom kole, ktoré sa uskutoční v apríli.

foto

foto

foto

 

 

 

 

 

 

 7.12.2016- sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv, víťazmi ktorého boli Soňa Boorová zo IV.B a Robert Škvarenina z Oktávy.Víťazom srdečne blahoželáme.

9.5.2016 - do pozornosti študentov a učiteľov dávame pozvánku na Deň Európy v uliciach mesta Bratislavy

 

Aktivity a úspechy

20.4.2016 - sa uskutičnilo regionálne kolo súťaže Mladý Európan v Kancelárií Európskeho parlamentu na Palisádoch 29 v Bratislave. Súťaž bola určená pre druhé a tretie ročníky SOŠ a Gymnázií. Naše gymnázium reprezontovali žiaci 3.B triedy Ivana Müllnerová, Šimon Gabaj a Matúš Jedlička, ktorý sa v silnej konkurencií stredných škôl Bratislavského regiónu, umiestnili na krásnom druhom mieste. Výhercom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.


30.3.2016 - sa uskutočnilo pre žiakov maturitného ročníka SVS odborná prednáška v Univerzitnej knižnici na Ventúrskej ulici na tému Historický vývoj náboženstiev a súčasný problém migrácie a možnej "islamizácie" Európy.

8.2.2016  - sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnili víťazky školského kola Vanesa Djibrilová a Katarína Harabinová.

 

10.12.2015 - usporiadali žiaci SVS pre ostatných študentov školy Míting za ľudské práva spojený s filmovou prezentáciou Všeobecnej deklarácie ľudských práv a filmový Príbeh ľudských práv.V seminárnej miestnosti sa vystriedali počas Dňa ľudských práv takmer všetky triedy na tejto prezentácii.

8.12.2015 - sme absolvovali 2 odborné prednášky z oblasti práva. V rannom seminári pre maturantov prednášali doktorandi práva Rodinné právo a v popoludňajšom seminári pre 3.ročník bola prednáška z ekonomiky na tému: Možnosti podnikania pre mladých ľudí na Slovensku

7.12.2015 - sme sa zúčastnili Konferencie s našimi europoslancami a podpredsedníčkou EP Ulrikou Lunaschek, ktorá bola na návšteve NR SR pri príležitosti nášho predsedníctva v EP v druhej polovici roka 2016. Naši študenti mohli klásť otázky p. Zalovi a p. Lunaschek k problematike ľudských práv. Za najaktuálnejšie otázky boli vyhlásené otázky práve nášho gymnázia, ktoré1 kládli žiačky oktávy Katka Harabinová a Vanesa Djibrilová.

 

30.11.2015 - v rámci projektu STREET LAW študenti Právnickej fakulty UK, naši bývalí absolventi ,prišli medzi nás s témou rodinné a trestné právo a rozšírili a prehĺbili naše vedomosti z tejto oblasti

24.11.2016 - sme absolvovali prednášku spojenú s besedou o Holokauste -ľudských právach a ich ochrane s expertami z SNSĹP

25.11.2015  - sme boli pozvaní organizáciou INNES na Medzinárodnú konferenciu Konkurencieschopnosť Slovenska v hoteli Sofron kde prebiehali najskôr prednášky medzinárodných expertov na ekonomiku v anglickom jazyku a potom nasledovala panelová debata s našimi politikmi pánmi Bugárom, Miklošom, Mihálom, Jurzycom, Matovičom.

25.11.2015 - opäť na náš spoločensko-vedný seminár zavítali experti na ĽP s prednáškou o vzniku a vývoji ľudských práv a inštitúcií na ich ochranu

 

18.11.2015 - sme sa zúčastnili prednášky o ľudských právach , ktorú organizovalo SSPĽP na tému HOLOKAUST

13.10.2015 - sme sa zúčastnili tematickej exkurzie do Uhrovca pri príležitosti výročia Ľudovíta Štúra

8.10.2015 - sme v rámci finančnej gramotnosti absolvovali prednášku o štátnych benefitoch

4.-9.10.2015 - sme absolvovali exkurziu BENELUX - po mestách európskych inštitúcií. Navštívili sme sídla EP v Bruseli v Štrasburgu, Medzinárodný súdny dvor v Haagu a obdivovali sme pamätihodnosti týchto európskych miest, ako aj skanzen veterných mlynov v Zaanse Schans a výrobu drevákov, zažili sme romantickú plavbu po kanáloch v Amsterdame, obdivovali sme obrazy Van Goga v jeho múzeu.

24.9.2015 - sme absolvovali Európsky deň spolupráce s predsedom BSK p. Frešom a europoslancami. Sretnutie sa konalo v divadle Aréna a bolo spojené so slávnostnou recepciou , na ktorej sme mohli neformálne diskutovať s hosťami.

13.5.2015 - opäť medzi nás zavítal už po 6.rok expert na verejné financie Ing. Ján Dinga z inštitútu INESS a prezentoval pod názvom CENA ŠTÁTU hospodárenie s verejnými financiami. Dostali sme aj plagátya ďalšie pomôcky Vesmír verejných financií, ktoré používame na hodinách ekonomiky a spoločensko-vedného seminára.

27.4. a 4.5. a 6.5.2015 - sme rozvíjali našu finančnú gramotnosť spolu s finančným lekárom MUDr. Pavlíkom a jeho hrou Finančná odysea, ktorá je akýmsi finančným trenažérom a prevedie nás všetkými úskaliami finančného trhu a prehlbuje tak našu finančnú gramotnosť.

26.3.2015 - Sme sa zúčastnili odbornej prednášky v Univerzitnej knižnici mesta Bratislavy na tému : Medzinárodné inštitúcie v kontexte svetovej politiky.

23.3. 2015 - sme sa zúčastnili na zaujímavom seminári organizovanom Kanceláriou EP pod názvom Rozhoduj o Európe, kde školy z celého kraja súťažili medzi sebou v problematike čerpania eurofondov a riešení globálnych problémov na európskej úrovni. Celoštátne kolo sa uskutoční za účasti europoslancov v júni v Trenčianskych Tepliciach. Postupujú doňho naši žiaci septimy : Tomáš Sobihard, Katarína Harabinová a Laura Dudášiková.

6.2.2015 - sa naše žiačky Janka Ďuďáková a Barbora Lihanová zúčastnili krajského kola Olympiády ľudských práv

19.1.2015  a 26.1.2015 - sme pozvali na náš spoločensko-vedný seminár ekonómov, ktorí zasväcovali do tajov finančnej gramotnosti

10. 11. 2014 - prišli medz študentov spoločensko-vedného seminára experti na ľudské práva a EU z SNSĽP s prednáškou o " Nediskriminácii" , po ktorej nasledovala diskusia so žiakmi.

29. 10. 2014 - sme sa zúčastnili súdneho pojednávania na Najvyššom súde na tému ekonomická kriminalita.Nasledoval právny rozbor a diskusia s renomovanými právnikmi a nášmi  študentami spoločensko-vedného seminára, ktorí sa hlásia na štúdium na právnické fakulty.

7.10.2014 - sa uskutočnil 1. event zo špeciálnej edície Kreatívne ráno zameranej na menšiny žijúce na Slovensku. Séria troch eventov sa venovala jednotlivo rómskej, maďarskej, židovskej menšine. 1. Event zameraný na rómsku menšinu sa začal spoločnými raňajkami v KC Dunaj a potom nasledovalo vystúpenie hostí : PhDr. Arne Mann - historik a etnológ nás vo veľmi kvalitnej a pútavej prezentácii zoznámil s celou históriou rómskeho etnika z hľadiska geografického i historického. Verejná ochrankyňa ľudských práv JuDr. Jana Dubovcová nám pripravila zaujímavý exkurz do potláčania práv rómskej menšiny a otvorila nám nové nepoznané pohľady na problémy tejto menšiny.Nasledoval krásny poetický film Martina Šulíka "Zvonky šťastia" , po vzhliadnutí ktorého nasledovala beseda s autorom. Na záver sa nám predstavil rómsky aktivista Vladimír Horváth, študent práva.

28.10.2014 - sme sa zúčastnili 2. eventu venovaného maďarskej národnostnej menšine.

7.11.2014 - sa uskutočnil 3.event Kreatívneho rána zameraný na problematiku židovskej menšiny, kde smemali možnosť diskutovať s pánom Michalom Satmárym, predsedom židovskej obce v SR

28.02.2013 - uskutoční sa prehliadka talentov Vazky CEREBRUM, na ktorej vystúpia žiaci IV.B s divadelným predstavením, seminaristi budú vo svojej spoločensko-vednej sekcii prezentovať svoje práce a naši najmladší z 8-ročného gymnázia pripravujú plagátovú prezentáciu Finančnej gramotnosti a problematiky ľudských práv a aktívneho občianstva.

07.02.2013 - uskutoční sa Krajské kolo Olympiády ľudských práv. Za našu školu sa ho zúčastnia Andrea Hrisenková (IV.D) a Michal Melúch (IV.C).

13.-15.12.2012 - Náš maturant zo IV.D Peter Gašpar na celoštátnej súťaži Európsky parlament pre mladých prezentoval tému KRYM a vyhral 1. miesto a postúpil do medzinárodného kola, ktoré sa na jar uskutoční pravdepodobne v Estónsku. Držíme palce!

10.-11.12.2012 - Školského kola Olympiády ľudských práv sa zúčastnilo 29 žiakov zo spoločensko-vedných seminárov. Na krajskom kole dňa 7. 2. 2013 nás bude reprezentovať Andrea Hrisenková zo IV.D a Michal Melúch zo IV.C. Želáme im postup do štátneho kola! :)

November 2012
- Náš žiak III.D Šimon Tomáš sa zúčastnil celoslovenskej prehliadky a súťaže filmovej tvorby "Jeden svet" pod názvom "Artivizuj sa" a  vyhral 1. miesto. Srdečne blahoželáme. Úspešné video môžete vidieť na stránke školy.

14.10.2012 - Zapoj sa do súťaže EUROSCOLA ak máš 16-18 rokov a chodíš na SŠ a vyhraj možnosť rokovať so svojimi rovesníkmi v Štrasburgu ako ozajstní poslanci Európskeho parlamentu. Prihlás sa na: Informačná kancelária EP na Slovensku www.europskyparlament.sk

21.09.2012 - Odovzdávanie ceny Euroobčan a beseda s europoslancami v Informačnej kancelárii Európskeho parlamentu na Palisádach.

11.09.2012 - Finančná gramotnosť v spolupráci s VÚB pre 1. a 2. ročník stredných škôl

 

Zloženie PK Obč. náuka, NoS, SVS, Ekonomika:

Mgr. Jana Bohunická - garant predmetu

Mgr. Ivan Čuhár

Mgr. Mária Gregušová