Jump to Navigation

Zloženie PK

Zloženie PK matematiky:

 

PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD.

 MAT - sekunda

termín konzultácií: dohodnúť si termín

 

Mgr. Mária Butková - garant predmetu MATEMATIKA

                                         koordinátor vzdelávacej oblasti MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

MAT - 1.B, sexta, 3.ročník

CVM 1 - 4.ročník

SM - 4.ročník

termín konzultácií: streda : 14,45hod.- 15,30hod

 

RNDr. Ľudmila Čižmárová 

MAT - 1.C                            

 termín konzultácií: dohodnúť si termín

Mgr. Gergeľová Bianka

MAT - príma
termín konzultácií: dohodnúť si termín

 

RNDr. Valéria Kosnová 

MAT - tercia, kvarta, kvinta, 2.C, 3.ročník

termín konzultácií: utorok: 14,00 hod. - 14,45 hod.

 

RNDr. Milada Pecnová

MAT - 1.D, 2.D, 3.ročník

termín konzultácií: pondelok: 14,00hod. - 14,45 hod.

 

Martina Totkovičová

MAT - 2.B, 3.ročník

CVM II - 4.ročník

termín konzultácií: streda. 14,45hod. - 15,30 hod.

Konzultácie si treba s vyučujúcim vopred dohodnúť!