Jump to Navigation

Zloženie PK

Zloženie PK matematiky:

 

PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD.

 MAT - sekunda

termín konzultácií: streda

 

Mgr. Mária Butková - garant predmetu MATEMATIKA

                                         koordinátor vzdelávacej oblasti MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

MAT - 1.B, sexta, 3.ročník

CVM 1 - 4.ročník

SM - 4.ročník

termín konzultácií: streda -14,30hod.

 

RNDr. Ľudmila Čižmárová 

MAT - 1.C                            

termín konzultácií: 

 

Mgr. Gergeľová Bianka

MAT - príma

RNDr. Valéria Kosnová 

MAT - tercia, kvarta, kvinta, 2.C, 3.ročník

termín konzultácií:

 

RNDr. Milada Pecnová

MAT - 1.D, 2.D, 3.ročník

termín konzultácií:

 

Martina Totkovičová

MAT - 2.B, 3.ročník

CVM II - 4.ročník

termín konzultácií:

Konzultácie si treba s vyučujúcim vopred dohodnúť!