Jump to Navigation

Zloženie PK

Zloženie PK matematiky:

 

PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD.

 MAT - príma

termín konzultácií: pondelok 8.hod.

 

Mgr. Mária Butková - garant predmetu MATEMATIKA

                                         koordinátor vzdelávacej oblasti MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

MAT - kvinta, 2.D, 3.ročník

CVM 1 a 2 - 4.ročník

SM -4.ročník

termín konzultácií: pondelok o 14,00 hod.

 

RNDr. Ľudmila Čižmárová 

MAT -  sexta, 2.C                                

termín konzultácií: pondelok 8.hod.

 

RNDr. Valéria Kosnová 

MAT - sekunda, tercia, 2.B, 3.ročník, septima

SM- 4.roč.

termín konzultácií: štvrtok o14,30 hod.

 

RNDr. Milada Pecnová

MAT - 1.C, 1.D, 3.roč.

termín konzultácií: štvrtok 7.hod.

 

Martina Totkovičová

MAT - 1.B, 3.roč.

termín konzultácií:

Konzultácie si treba s vyučujúcim vopred dohodnúť!