Jump to Navigation

Zloženie PK

Zloženie PK matematiky:

 

PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD.

 MAT -  kvarta

termín konzultácií:

 

Mgr. Mária Butková 

MAT - 1.D, 2.B, 2.D, 3.B

CVM2 - 4.ročník

termín konzultácií: piatok :13,30 - 14,15

 

RNDr. Ľudmila Čižmárová  - garant predmetu MATEMATIKA

                                                      koordinátor vzdelávacej oblasti MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

MAT - kvinta, 1.C, 2.C, 3.D,

CVM1 - 4.ročník                                     

termín konzultácií: utorok: 7hod. a 8.hod.

 

RNDr. Valéria Kosnová 

MAT - príma, sekunda, 1.B, sexta, septima,

termín konzultácií: štvrtok : 7hod.

 

RNDr. Milada Pecnová

MAT - tercia, 3.C,

SM - 4 roč.

termín konzultácií:  pondelok: 8 hod.          

 

Konzultácie si treba s vyučujúcim vopred dohodnúť!