Jump to Navigation

Zloženie PK

Zloženie PK matematiky:

Mgr. Mária Butková - garant predmetu MATEMATIKA

                                         koordinátor vzdelávacej oblasti MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI

MAT - 1.B, 2.B, septima

CVM  - 4.ročník

SM - 4.ročník

 termín konzultácií: pondelok 14,45-15,30 hod.

termín konzultácií: RNDr. Ľudmila Čižmárová 

MAT - 1.D                          

 termín konzultácií: musíte si termín dohodnúť

 

RNDr. Valéria Kosnová 

MAT - kvarta, kvinta, sexta,

CVM  - 4.ročník

SM - 4.ročník

 

termín konzultácií:

 

termín konzultácií: RNDr. Milada Pecnová

MAT - 2.D, 2. C, 3.D

termín konzultácií:

 

Martina Totkovičová

MAT - Príma, 3.B

termín konzultácií: musíte si termín dohodnúť

 

Peter Sás

MAT - sekunda, tercia, 3.C,

termín konzultácií:

 

Konzultácie si treba s vyučujúcim vopred dohodnúť!