Jump to Navigation

Aktivity

 

Zapájenie žiakov do matematických súťaží :

MO

MATEMATICKÝ KLOKAN

PYTAGORIÁDA

MAKS

MATEMATICKÝ NÁBOJ

                                                      

CEREBRUM : Matematický náboj,

                       Matematický kvíz - Financie a mena pre žiakov malého gymnázia ,

                       Prezentácie projektov, ktoré žiaci pripravili na matematike

 

     Prezentácia predmetu MATEMATIKA verejnosti na DNI OTVORENÝCH DVERÍ.