Jump to Navigation

Zloženie PK

Zloženie PK telesnej a športovej výchovy:

PaedDr. Jaroslava Argajová  - garant predmetu

PaedDr. Beata Breirová

Mgr. Ivan Čuhár

PaedDr. Slavěna Koštialová

Mgr. Pavel Melkus

Mgr. Jana Predinská

Mgr. Peter Sládek