Jump to Navigation

...

Hlboko nás zasiahla smutná správa o tom, že naša dlhoročná kolegyňa pani Soňa Hrabalová nás navždy opustila. Posledná rozlúčka s ňou bude 1. 12. 2015 o 14.45 v bratislavskom krematóriu.


     Celý život sa snažíme porozumieť zmyslu života a ľudskej bolesti, vlastnej i tých druhých. Snažíme sa pochopiť prázdno,  ktoré tu zostáva po tých, ktorých máme radi. Nielen pochopiť, ale aj naplniť prázdno spomienkami, pretože kým nezabúdame my, naši drahí žijú v nás.


     Obetavosť, dobrota, múdrosť a ľudskosť, ktorú naša drahá pani zástupkyňa Sonička Hrabalová rozdávala najbližším v rodine, svojim priateľom, kolegom a žiakom v škole bola taká nevšedná, že presiahla okruh jej najbližších. Stala sa súčasťou celého spoločenstva ľudí, s ktorými prišla do kontaktu. Preto to nie sú iba spomienky, ktoré nám zanechala. Bude to vždy naša Sonička, ktorá bude v nich žiť.


 S úctou


smútiaci kolegovia

...

Deň otvorených dverí 2015

Srdečne pozývame všetkých žiakov - záujemcov o štúdium a ich rodičov na návštevu našej školy počas Dňa otvorených dverí, ktorý bude 2. 12. 2015 od 15.00. Návštevníci budú mať možnosť spoznať aktivity školy, jednotlivých predmetových komisií, vidieť učiteľov a niektorých žiakov,... Viac informácií o programe TU

Najlepší v súťaži iBobor aj z našej školy!

Výsledky celoslovenskej súťaže informatický Bobor, ktorá prebiehala 09.-12.11. 2015

Traja žiaci našej školy dosiahli výnimočný úspech v tomto ročníku populárnej súťaže, umiestnili sa na prvom mieste. V kategórii:Senior Martin Bodický, oktáva; v kategórii:Junior Tereza Vicianová, kvinta; v kategórii:Kadet Zuzana Grancová, kvarta, vyriešili bezchybne všetky úlohy a získali maximálny počet bodov. Ďalšie informácie o výsledkoch všetkých úspešných riešiteľov...

Ocenenie pre Vazka News !

Oficiálne výsledky hlasovania odbornej poroty súťaže Mladí reportéri 2015.  Diplom TU

Náš internetový školský časopis Vazka News zvíťazil v prvom ročníku celoslovenskej súťaže Mladí reportéri v kategórii Online. Miška Belišová zo 4. B vyhrala kategóriu - Najangažovanejší príspevok. Všetkým prispievateľom a technickej podpore ďakujeme a čakáme na ďalšie pekné príspevky!

Stránky

Subscribe to Gymnázium Jána Papánka RSS