Jump to Navigation

Komisionálne skúšky

Začiatok školského roka

Nový školský rok pre žiakov začína 2. septembra 2015. Príma, I.B, I.C, I.D sa stretne pred budovou školy o 8,15 h s triednymi a pritriednymi učiteľmi a o 8.30 h bude spoločné otvorenie školského roka.


Ostatné triedy začínajú o 9.00 h triednickú hodinu v kmeňových učebniach.


3. september: 1.-3. hodina bude triednická; od 9.00 h sa budú triedy fotografovať; noví žiaci preberú učebnice; 1.ročník potom pokračuje úvodným kurzom. Obedy sa budú vydávať od 11.00h.


4. september: Príma - Kvarta sa učí 1.-4.hodinu; Kvinta - IV.D sa učí 1.-5.hodinu; obedy sa budú vydávať od 11.30 h.

Hľadáme učiteľa informatiky

Hľadáme učiteľa informatiky! Záujemcovia o túto pracovnú pozíciu, kontaktujte, prosím, vedenie školy.

Jazyková škola pri GJP

Uvažujete už o svojich plánoch na nový školský rok?

Chcete sa zlepšiť v jazyku, ktorý sa už učíte?

Chcete sa učiť nový cudzí jazyk?

Potrebujete sa doučovať, konverzovať, precvičovať?

Čítajte ponuku Jazykovej školy pri Gymnáziu Jána Papánka !

TU

Vyjadrenie k nezačatiu avizovanej rekonštrukcie

 


List riaditeľa Úradu BSK 1.časť a 2.časť

Stránky

Subscribe to Gymnázium Jána Papánka RSS