Jump to Navigation

Triedne aktívy a konzultačný deň pre rodičov

Dňa 14. 1. 2015 o 16.00 h sa uskutoční stretnutie Rady rodičov (zástupcov rodičov tried) a vedenia v seminárnej učebni 2 na druhom poschodí.

Od 17.00 h sa budú konať triedne aktívy rodičov v kmeňových učebniach tried.

Od 17.30 do 18.30 h bude možnosť konzultácie s jednotlivými vyučujúcimi.

Obsahom stretnutia budú dôležité informácie o organizácii chodu školy a priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu počas komplexnej rekonštrukcie budovy školy, ktorá sa bude realizovať v druhom polroku školského roka.

 

Vianoce na Vazke

Svetový deň ľudských práv

10. december bol vyhlásený dňom ľudských práv - tomuto dňu je venovaná aj aktivita predmetu občianska náuka -  v seminárnej učebni I si môžete pozrieť film s tematikou ochrany ľudských práv a diskutovať na túto tému.

Novinka vo fotogalérii

Hodnotenie prvého štvrťroka 2014/2015

Stránky

Subscribe to Gymnázium Jána Papánka RSS