Jump to Navigation

Prijímacie skúšky

Zoznam žiakov prijatých bez prijímacej skúšky.Aktuálne kritériá prijímania žiakov na štúdium do 1.ročníka na školský rok 2016/2017:Aj tento piatok bude zelený

 Vyhlásenie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku požaduje prehodnotenie Programového vyhlásenie vlády SR v oblasti financovania a výrazné zvýšenie objemu finančných prostriedkov z verejných zdrojov do školstva a vedy, vrátane navýšenia platových taríf zamestnancov školstva a vedy, v zmysle Deklarácie zo dňa 17. 2. 2016.

Maturita 2015/2016

Poskytnete nám 2% z vašich daní?

Sme narcisy ;-)

Tak ako každoročne, aj tento raz sa naši žiaci aktívne zapojili do Dňa narcisov.


Ďakujeme za Vašu podporu.


Fotogaléria z Dňa narcisov 2016 TU

Stránky

Subscribe to Gymnázium Jána Papánka RSS