Jump to Navigation

Upozornenie

Upozorňujeme našich žiakov, že zákaz fajčenia platí v celom areáli školy a v priestoroch priľahlých k jej budove - teda aj pred bránou školy, pod stĺporadím, medzi budovou a parkoviskom a pod. Opakovane sme boli upozornení, že skupinky fajčiacich žiakov sa stretávajú v blízkom okolí školy smerom k Daňovému úradu, STU alebo základnej škole.

Nakoľko považujeme za dôležité, aby si naši žiaci osvojili zdravý životný štýl a tiež aby šírili dobré meno školy na verejnosti, v prípade, že tam budú videní naši žiaci, upozorníme ich rodičov a budeme hľadať ďalšie riešenie v spolupráci s nimi.

Vedecké dielne

23. februára uskutočnili sa na našej škole Vedecké dielne pre seminaristov z biológie. Je to projekt, ktorý prebieha už piaty rok - pracovníci- doktorandi Ústavu experimantálnej onkológie prednášajú a odpovedajú na otázky v oblasti onkologického výskumu, prevencie a liečby nádorových ochorení.


Fotogaléria TU

Ples Vazky

Aj tento rok sa bude konať ples Vazky18. 4. 2015 od 18.30h v Technopole. Do tanca bude hrať kapela Roba Patejdla (bývalého Vazkára) + DJ. V programe budú rôzne tanečné a hudobné vystúpenia a tombola. Cena vstupenky je 35 €. Vstupenky sa budú dať kúpiť v škole od 9.3.2015 na vrátnici. Srdečne pozývame všetkých rodičov a priateľov školy, súčasných i bývalých zamestnancov gymnázia a bývalých žiakov.

Maturita 2014/15

Ponuka povinne voliteľných predmetov na šk.r. 2015/16

Ponuku povinne voliteľných predmetov (seminárov) na školský rok 2015/16 nájdete TU.


Žiaci tried Sexta, II.C, II.D si vyberajú jeden dvojhodinový seminár;


žiaci tried Oktáva, III.B, III.C, III.D si vyberajú semináre v celkovom počte 12 hodín týždenne.

Stránky

Subscribe to Gymnázium Jána Papánka RSS