Jump to Navigation

Záujmové krúžky

Zoznam záujmových krúžkov, ktoré sa otvorili na základe odovzdaných vzdelávacích poukazov v školskom roku 2017/2018 nájdete TU.

Žiaci, ktorí majú záujem krúžok navštevovať, prihláste sa u konkrétneho učiteľa (vedúceho krúžku).

Úbor na TVS

Oznamujeme žiakom, že od 19.10.  už je potrebné nosiť si veci na prezlečenie na hodiny telesnej výchovy.

Cvičiť budete zatiaľ naďalej na vonkajšom školskom športovom ihrisku, oblečte sa podľa počasia.

Triedne aktívy

Milí rodičia,

v pondelok 23.10.2017 o 18:00 hod. sa uskutoční triedny aktív rodičov v kmeňových učebniach.

Stretnutie zástupcov rodičov s vedením školy bude 23.10.2017 o 17:00 hod. v miestnosti 125 na 1.poschodí.

Stretnutie rodičov 4. ročníka (Oktáva, IV.B, IV.C, IV.D) s výchovnou poradkyňou pani Bertovou

bude 23.10.2017 o 17:30 hod. v jedálni.

Jazyková škola - kurz španielskeho jazyka pre začiatočníkov

Oznam pre žiakov, ktorí sa prihlásili na kurz španielčiny pre začiatočníkov v Jazykovej škole pri GJP

Napíšte, prosím, mailovú správu na adresu jazykovaskola (obvykly znak emailovej posty) vazka bodka sk.

Do správy uveďte, ktorý deň od pondelka do štvrtka by vám najviac vyhovoval, prispôsobíme sa väčšine.

Budúci týždeň začneme kurz.

Prírodovedný kurz

Prezentácie prác z úvodného prírodovedného kurzu 1. ročníka v stredu 18. 10. 2017 o 14.00 v uvedených učebniach:

125 - CHE
126 - FYZ
303 - BIO
403 - GEO

Po 6.hodine prvé ročníky končia vyučovanie, žiaci idú na obed a pripravia sa na prezentácie.

Stránky

Subscribe to Gymnázium Jána Papánka RSS