Jump to Navigation

Testovanie

Vážení rodičia, milí žiaci,

v stredu 3.4.2019 bude prebiehať na našej škole Testovanie 9. 

Testovania, ktoré bude z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika, sa zúčastnia všetci žiaci triedy KVARTA.

V tento deň musia byť všetci žiaci triedy KVARTAv škole už od 7:45 hod. Testovanie bude prebiehať podľa rozpisu zverejneného na nástenke v škole.

 

Informácia pre záujemcov o štúdium na Vazke

 Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na Vazku na základnej škole, ktorú žiak navštevuje, do stredy 10. apríla 2019.

Ak sa rozhodnete doručiť prihlášku na Vazku poštou, termín doručenia je do 15.4.2019.

Kritéria prijatia do 1. ročníka osemročného štúdia - Príma

Kritéria prijatia do 1. ročníka štvorročného štúdia - 1. ročník

Informácie pre rodičov

 

Poskytnete nám 2% z vašich daní?

Milí rodičia, priatelia školy, bývalí žiaci,

chceli by sme Vás poprosiť o poskytnutie vašich 2 % pre Gymnázium Jána Papánka.

Z daných príspevkov sa snažíme postupne zveľaďovať prostredie aj Vašich detí.

Radi by sme uskutočnili ďalšie naplánované kroky k zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole, preto sa opäť uchádzame o Vaše príspevky.

V tomto roku je možné poukázať 2 % z daní uvedením týchto údajov pri podávaní daňového priznania za rok 2018, resp. vo Vašej mzdovej účtarni:

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Občianske združenie Cerebrum pri Gymnáziu Jána Papánka,

Ulica: Vazovova 2745/6, 811 07 Bratislava

IČO: 31771254

Číslo účtu: SK54 1100 0000 0026 6772 0013

Potrebné tlačivá nájdete po kliknutí sem.

  ĎAKUJEME :-)

Denný jazykový tábor na Vazke

Jazykový pobyt v Dubline

Študenti 2. a 3. ročníka, ktorí majú záujem o jazykovo-študijný pobyt v Dubline, sa na pobyt prihlásia do 18.2.2019 cez link uvedený nižšie.

Do tohto termínu je potrebné uhradiť aj zálohu.

https://wedotravel.sk/19013-dubrig-p/

Stránky

Subscribe to Gymnázium Jána Papánka RSS