Jump to Navigation

Oznam pre rodičov prijatých žiakov

Žiadame rodičov žiakov, ktorí boli prijatí na štúdium od školského roka 2015/16, aby v prípade, že do nášho gymnázia žiak nenastúpi, toto oznámili PÍSOMNE (stačí e-mailom) vedeniu školy. Umožnia tak prijatie ďalších záujemcov. Ďakujeme!

Výsledky prijímacej skúšky

Žiaci prijatí bez prijímacej skúšky

Žiaci prijatí bez prijímacej skúšky (ich zákonný zástupca) môžu prísť na zápis kedykoľvek v dopoludňajších hodinách.


V zmysle § 65 ods. 4 Zákona č. 245/2008 Z.z. riaditeľka školy rozhodla o prijatí uvedených žiakov na štúdium BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY. Ide o žiakov, ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 9.ročníka základnej školy v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.


Zoznam žiakov prijatých bez prijímacej skúšky.

Maturujeme...

Odovzdávanie učebníc

Stránky

Subscribe to Gymnázium Jána Papánka RSS