Jump to Navigation

ISIC

Výhody a zľavy ISIC karty aj mimo školy.

pladát 1, plagát 2, plagát 3, plagát 4

 

 

Obedy v školskej jedálni

Školská jedáleň na Gymnáziu Jána Papánka začína variť obedy pre žiakov od utorka 4.9.2018.

Záujemcovia o obedy musia dopredu uhradiť stravné na účet:

SK61 8180 0000 0070 0047 2202.

  1.  číslo účtu: SK61 8180 0000 0070 0047 2202,
  2.  ako variabilný symbol uvádzajte mesiac a rok v tvare: 092018,
  3.  do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko a triedu dieťaťa v tvare: Katarína Malá Oktáva
   (žiaci I. ročníka stačí keď uvedú že sú I.ročník)
  4. do vyučovania, ak je dlhšie ako 6 hodín, je zaradená aj obedná prestávka,
  5. stravné na september pre prímu až kvartu je 30,40,- eur,
  6. stravné na september pre kvintu až IV.D je 33,20,- eur,
  7. ďalšie informácie TU.

Komisionálne skúšky

V dňoch 27.8. a 28.8.2018 sa uskutočnia komisionálne skúšky žiakov, ktorí študovali v školskom roku 2017/2018 v zahraničí ako aj žiakov, ktorí neprospeli na konci školského roka.

 

 

Hľadáme ubytovanie pre novú dobrovoľníčku

Od septembra privítame v našich radoch novú posilu v rámci programu Freiwilligendienst kulturweit :-)

Po predchádzajúcich výborných skúsenostiach máme radosť, že aj v tomto školskom roku bude v našej škole pracovať dobrovoľníčka z Nemecka. Veríme, že aj ona sa bude u nás cítiť dobre a stane sa súčasťou vazkárskeho kolektívu.

Obraciame sa na rodičov a priateľov školy s prosbou o pomoc pri poskytnutí ubytovania pre túto kolegyňu na obdobie od 12. 9. 2018  do  22. 2. 2019. 

Prosím, prípadnú ponuku pošlite mailom na jej adresu charlotte.hermann@ymail.com. Komunikuje v nemeckom a anglickom jazyku. Ďakujeme!

Oznam

Úradné hodiny počas letných prázdninkaždú stredu od 10:00 hod. do 12:00 hod.

 

 

Stránky

Subscribe to Gymnázium Jána Papánka RSS