Jump to Navigation

Vazka na Vianoce


Milí Vazkári, učitelia, žiaci, rodičia a priatelia školy,

aj tento rok naši žiaci a kolegovia vystúpili na Hviezdoslavovom námestí s predvianočným hudobno-tanečným pogramom Vazka na Vianoce!

Ďakujeme všetkým účastníkom za reprezentáciu školy a divákom za podporu!

Hlasujte za Vazku

Vazka sa zapojila do celoslovenskej súťaže s názvom ALL STAR SCHOOL – ŠKOLY, KTORÉ NAJVIAC ŽIJÚ POHYBOM A ŠPORTOM

https://www.mozebyt.sk/all-star-school/videa-hlasovanie-2019/

Naša škola má číslo 59.

Projekt

Vážení rodičia a milí žiaci,

VAZKA sa stala súčasťou celoeurópskeho projektu CleanAir-School.

Projekt má za cieľ monitorovať kvalitu ovzdušia vo vybraných školách v rámci Európskej

únie a zároveň prehĺbiť informovanosť detí a rodičov o kvalite ovzdušia, a upozorniť na zdravotné

riziká spojené so znečistením ovzdušia v okolí škôl.

Viac informácií o iniciatíve:  https://epa-citizen-science.discomap.eea.europa.eu/


https://youtu.be/Io1Juqf8qz4

 

Deň otvorených dverí

Pozývame všetkých záujemcov o štúdium na Vazke a ich rodičov na Deň otvorených dverí , ktorý sa bude konať 29.1.2020.

Presný čas konania bude zverejnený.

Tešíme sa na vás!

 

Prijímacie skúšky 2020

 V školskom roku 2020/2021 budeme otvárať jednu triedu 8-ročného štúdia s počtom žiakov 26.

V školskom roku 2020/2021 budeme otvárať tri triedy 4-ročného štúdia s počtom žiakov 84.

V školskom roku 2020/2021 budeme otvárať jednu bilingválnu triedu (s vyučovacím jazykom anglickým) 5-ročného štúdia s počtom žiakov 28.

Stránky

Subscribe to Gymnázium Jána Papánka RSS