Jump to Navigation

Komisionálne skúšky

V dňoch 27.8. a 28.8.2018 sa uskutočnia komisionálne skúšky žiakov, ktorí študovali v školskom roku 2017/2018 v zahraničí ako aj žiakov, ktorí neprospeli na konci školského roka.