Jump to Navigation

Semináre v školskom roku 2016/2017

Žiaci Septimy a 3.ročníka, ponuku povinne voliteľných predmetov (seminárov) na 4.ročník nájdete TU.


Záväzné prihlášky je potrebné odovzdať triednej učiteľke!

Matematický klokan

Školské kolo súťaže Matematický klokan sa uskutoční 21. 3. 2016


počas 1. a 2. vyučovacej hodiny v učebniach 212 a 213.

Chémia mojimi očami

Kabinet chémie pozýva žiakov všetkých ročníkov - využite možnosť zapojiť sa do súťaže v rámci školského podujatia Cerebrum! VIAC INFORMáCIÍ TU.

Výsledky prijímacích skúšok

Výsledky prijímacích skúšok: 


4-ročné gymnázium - prijatí žiaci


4-ročné gymnázium - neprijatí - nedostatok miesta


4-ročné gymnázium - neprijatí - nevyhoveli kritériám


8-ročné gymnázium - prijatí žiaci


8-ročné gymnázium - neprijatí - nedostatok miesta


8-ročné gymnázium - neprijatí - nevyhoveli kritériám


V zozname žiakov sú uchádzači zverejnení pod kódom, ktorý ste dostali v pozvánke na prijímacie skúšky.


Ďalšie dôležité informácie k prijímaciemu konaniu PRE VŠETKÝCH uchádzačov nájdete TU.


Zákonní zástupcovia (rodičia) žiakov, ktorí vyhoveli kritériám prijímania a neboli prijatí z dôvodu nedostatku miesta (umiestnili sa súčtom počtu bodov za jednotlivé kritériá v poradí nad možný počet prijatých žiakov),


môžu podať odvolanie proti neprijatiu. Predpokladáme, že viacerí žiaci sú prijatí na viac škôl, preto sa môžu miesta v poradí uvoľniť.


Zimná kalokagatia

Stránky

Subscribe to Gymnázium Jána Papánka RSS