Jump to Navigation

Upravená organizácia šk. roka !

Upozorňujeme, že dokument Organizácia školského roka 2016/2017 bol aktualizovaný,

niektoré termíny rôznych aktcií sa menili v súvislosti so zmenou termínu ústnych maturitných skúšok.

Aktualizovaná Organizácia šk. roka TU

Triedne aktívy

Triedne aktívy rodičov žiakov všetkých tried budú 17. januára 2017 o 17.30 h v kmeňových učebniach tried.

Stretnutie zástupcov rodičov s vedením školy bude 17. januára o 16,15 h v seminárnej učebni 2 na 2.poschodí.

Čo nás neteší ... :-(

Fotogaléria TU

Milí žiaci,

ako ste si iste všimli, snažíme sa upraviť a zveľadiť prostredie, v ktorom spolu trávime veľkú časť dňa tak, aby nám bolo príjemne a dobre sa nám pracovalo. Chceme, aby vaše triedy boli krajšie, pohodlnejšie, zdravšie... Bez toho, aby ste sa snažili aj vy, to však nejde! Veľmi nás mrzí, že k novému nábytku, ktorý máte vo väčšine tried, sa niektorí z vás správajú takto - na fotografiách sú lavice z učební 312, 313, v ktorých sa počas decembra brúsila podlaha a opravovala maľovka. 

Žiadame vás, aby ste sa dôsledne prezúvali, žuvačky odhadzovali do odpadkového koša, nepísali po laviciach, nesadali si na ne... !

DOFE

Na našej škole rozbiehame program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.

Program motivuje, vzdeláva a oceňuje mladých ľudí vo veku 14 - 24 rokov v ich osobnostnom rozvoji. Viac informácií, vrátane zoznamu organizácií, nájdete na www.dofe.sk a www.intaward.org.

Podrobné informácie môžete získať od koordinátora programu na našej škole: Mgr. Miroslava Kubínová (KUM)

Stretnutie pridružených škôl UNESCO

V dňoch 30. 11. - 2. 12. 2016 sme sa zúčastnili stretnutia Pridružených škôl UNESCO v Poprade.

Stránky

Subscribe to Gymnázium Jána Papánka RSS